Dava geri çekilirse ne olur?

Davanın geri alınması yani davadan vazgeçmede ise, kişi talep sonucundan vazgeçmemektedir. Dava konusu hakkını ileride açacağı bir dava ile yeniden talep edebilecektir. Davanın geri alınması halinde, davacı aleyhine yargılama giderlerine hüküm olunsa bile taraflar aleyhine vekalet ücretine hüküm olunmayacaktır.

Dava hangi hallerde açılmamış sayılır?

DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASI

  • Görevsizlik veya yetkisizlik kararı üzerine davanın kanunda belirtilen süreler içerisinde yetkili ya da görevli mahkemeye gönderilmesinin talep edilmemesi,
  • Dava dilekçesinin zorunlu unsurlarında eksiklik bulunması ve verilen sürede bu eksiklikler giderilmemesi,

Davadan feragat geri alınabilir mi?

Davanın geri alınmasını davadan feragatten ayıran temel farklı- lık, geri alınan bir davanın yeniden açılabilmesi mümkün iken, feragat edilen davanın yeniden açılmasının mümkün olmaması; feragatin ke- sin hüküm etkisidir (m. 311).

Boşanma davasından feragat ettikten sonra tekrar dava açılır mı?

Davadan vazgeçmeye muvafakat veren taraf aynı dava ile yeniden karşılaşabilecektir. Davadan bu şekilde vazgeçilmesi sonucunda o dava hiç açılmamış sayılacaktır. Yani karşı tarafın vazgeçmeye ilişkin onayının olması şartı ile harç yatırmak suretiyle aynı dava tekrar açılabilecektir.

Dosyanın işlemden kaldırılması ne demektir?

Dosyanın işlemden kaldırılması nedir? Taraflardan her ikisi de usulüne uygun şekilde davet edildikleri duruşmaya mazeretsiz olarak gelmezlerse, taraflardan her ikisi de duruşmaya gelir, ancak davayı takip etmeyeceklerini bildirirlerse, mahkeme tarafından dosyanın işlemden kaldırılması kararı verilir.

Davanın reddi ne anlama gelir?

Davanın Reddi Kararı Nedir? (CMK 223/7) Ceza davasının reddi kararı yargılamanın sonunda verilen bir hüküm çeşididir. Sanık hakkında aynı fiil nedeniyle önceden verilmiş bir hüküm veya açılmış bir dava varsa, duruşma sona erdirilerek “davanın reddi” kararı verilir.