Dava dilekçesinde bulunması gereken zorunlu unsurlar nelerdir?

DAVA DİLEKÇESİNDE BULUNMASI GEREKEN ZORUNLU UNSURLAR

  • Davacı ile davalının adı, soyadı ve adresleri.
  • Davacının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası.
  • Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri.
  • Açık bir şekilde talep sonucu.

Düplik dilekçesine cevap verilir mi?

Davalı, davacının verdiği cevaba cevap dilekçesinin (m. 136/1) kendisine tebliğinden itibaren iki hafta içinde bu dilekçeye cevap verebilir. Kanun (m. 136/1), davalının vereceği bu dilekçeye ikinci cevap dilekçesi (düplik) demektedir.

Islah ile taraf değişikliği yapılabilir mi?

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre iradi taraf değişikliği, karşı tarafın rızasıyla veya hakimin izniyle olmak üzere iki şekilde söz konusu olabilir. Hukuk Muhakemeleri Kanunun 124. maddesinde öngörülen bu imkan dışında, ıslah yoluyla iradi taraf değişikliği mümkün değildir.

HMK 119 madde nedir?

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 119. maddesinde dava dilekçesinde bulunması gereken hususlar sayılmıştır. Hukuk Muhakemeleri Kanununun 119. maddede verilen kesin sürenin bir haftalık süre olacağı da belirtilmiştir. Bu süre içinde eksikliğin tamamlanmaması halinde dava açılmamış sayılır(HMK.md.119/2).

Dava dilekçesinde mahkeme adı bulunur mu?

Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun “dava dilekçesinin içeriği” başlıklı 119. maddesi : “ ( 1 ) Dava dilekçesinde aşağıdaki hususlar bulunur: a- ) Mahkemenin adı. ç ) Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin ve davacı vekilinin adı, soyadı ve adresleri.

Dava dilekçesinde T.C Kimlik No zorunlu mu?

DAVA DİLEKÇESİNDE DAVALININ TC KİMLİK NUMARASININ BULUNMAMASI NEDENİ İLE DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA KARAR VERİLEMEZ. DAVA DİLEKÇESİNDE DAVALININ TC KİMLİK NUMARASININ BULUNMAMASI NEDENİ İLE DAVANIN AÇILMAMIŞ SAYILMASINA KARAR VERİLEMEZ.

2 kere cevap dilekçesi verilebilir mi?

Davacı replik dilekçesi verirse bu kez yeniden davalının ikinci cevap (düplik) dilekçesi sunma hakkı doğacaktır. Dilekçeler teatisi olarak isimlendirilen bu aşamada davalı ve davacı iddia ve savunmalarını serbestçe genişletebilir veya değiştirebilir.

Hukukta Düplik nedir?

Davalının verdiği ikinci cevaba, düplik layihası denir (HMK m. 136). Hukuk Muhakemeleri Kanunumuzun, 136. maddesine göre davacının verdiği replik (cevaba cevap) dilekçesine karşı, davalı tebliğden itibaren iki hafta içinde düplik dilekçesi verebilir.

Islahı ne anlama gelir?

Islah ne demek? Islah kısaca, tarafların bir davada iddia ve savunmanın değiştirilmesi veya genişletilmesi yasağı sebebiyle yapamadıkları usul işlemlerini, giderlerini karşılayarak, yasada belirtilen süre içerisinde, tek taraflı bir irade beyanı ile tamamen veya kısmen düzeltmeleri anlamına gelir.

Islah ile davalı eklenebilir mi?

ISLAH İLE TARAF DEĞİŞİKLİĞİ Kişileri dahil edemez ve davalı değişikliğine gidemez. Davacı, davayı davalı sıfatı olmayan kişiye karşı açmış ise, bu kişiyi değiştirerek, davaya gerçek davalı sıfatına sahip ve fakat davada davalı olarak gösterilmemiş olan üçüncü kişiye karşı devam edilmesini isteyemez.

HMK 147 madde nedir?

Taraflara gönderilecek davetiyede, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde, duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri bildirilir (madde 147).

HMK 121 maddesi nedir?

6100 sayılı HMK’nın 121. madde hükmü uyarınca, dava dilekçesinde gösterilen ve davacının elinde bulunan belgelerin asıllarıyla birlikte davalı sayısından bir fazla düzenlenmiş örneklerinin veya sadece örneklerinin dilekçeye eklenerek, mahkemeye verilmesi gerekir.