DASK olmadan ev satışı yapılır mı?

Deprem sigortası olan DASK olmadan tapu dairelerinde taşınmaz malların alım satım işlemlerini gerçekleştirmek mümkün değildir. Satış amaçlı tapu işlemleri sırasında gerekli belgeler arasında DASK poliçesi de yer almaktadır. DASK poliçesi olmadan tapu devri işlemleri geri çevrilecektir.

DASK olmadan elektrik aboneliği yapılır mı?

Abonelik İşlemlerinde DASK Sorgulaması Zorunlu deprem sigortasının yaptırılıp yaptırılmadığına dair kontrolünü sağlayan su, elektrik ve doğalgaz abonelik işlemleri DASK poliçesi olmadan yapılamamaktadır. Kiracı konut için yaptırdığı zorunlu deprem sigortasını ev sahibinden tahsil edebilir ya da kiradan mahsup edebilir.

Ev alırken DASK kim öder?

Zorunlu deprem sigortası, poliçede sigorta ettiren sıfatıyla yer alan kişi tarafından ödenir. Sigorta ettiren, ev sahibi olmak zorunda değildir. Ancak sigorta ettiren kim olursa olsun poliçede sigortalı, ev sahibidir.

Tapu alım satımda DASK kim öder?

DASK’ı tapuda hak sahibi olan kişi yaptırmaktadır. Dolayısıyla kiracı kendi adına yaptıramamaktadır. Sadece sigorta ettiren adı altında poliçe düzenlenmektedir. Herhangi bir hasar sonrası tazminat hak sahibi olarak tapuda belirtilen kişiye ödenmektedir.

Kiracı DASK yaptırmak zorunda mı?

9) Zorunlu deprem sigortasının malikler veya intifa hakkı sahipleri tarafından yahut kiracılar tarafından yaptırılması mümkündür. Sigortanın kiracı tarafından yaptırılması durumunda; malike ait TCKN poliçede belirtilir ve poliçede kiracı “sigorta ettiren” olarak, malik ise “sigortalı” olarak yer alır.

Elektrik faturasını üzerime nasıl alırım?

Elektrik aboneliği için gerekli belgeler

  1. Eviniz için.
  2. Nüfus cüzdanı
  3. Mülkiyet belirten bir belge (tapu, kira sözleşmesi, lojman tahsis belgesi vb.)
  4. Varsa kullanım yerinin abone ya da tesisat numarası (eski bir fatura)
  5. Kiracılar için,
  6. Zorunlu deprem sigortası (DASK) poliçesi.
  7. Banka hesabınıza ait IBAN.