DASK hangi durumlarda zorunlu?

DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılar. Binanız tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa da teminat altındadır.

DASK hangi binalar için gerekli?

DASK şartlarına göre tamamı ticari ve sınai amaçlarla kullanılan binalar zorunlu deprem sigortası kapsamı dışındadır. Mesken olarak inşa edilmiş binalar içinde yer alan ticarethane, dükkân, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bölümler DASK kapsamında yer alır.

DASK için tapu gerekli mi?

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamına göre herhangi bir taşınmazın tapu devri, DASK poliçesi olmadan mümkün değildir.

DASK poliçe yenileme zorunlu mu?

DASK yenileme zorunlu mu diye düşünülebilir. DASK sigortasının süresi 1 yılı kapsamaktadır, süresi doldukça yenilenmesi gerekmektedir. Zorunlu deprem sigortasının teminatları DASK tarafından belirlenmektedir.

DASK gerekli mi?

Deprem ya da depreme bağlı hasarları önleyebilmek için bu sigortayı yaptırmak büyük önem taşıyor. Her konutu kapsayan bu tür işlemlerin başlatılmaması tamamen deprem sigortasının yaptırılmaması ile ilgili oluyor. Son düzenlemelere göre de bu işlemler için tarihi geçmemiş DASK poliçesi zorunlu tutuluyor.

Zorunlu DASK sigortası yapılmazsa ne olur?

Deprem sigortası zorunlu bir sigorta çeşididir. Afet Sigortaları Kanunu’na göre DASK sigortası yaptırmayanlar devletin sunduğu konut kredisi ve depremde binanın zarar görmesi durumunda yapılan yardımdan yararlanamaz. Ayrıca evine elektrik, su ve doğal gaz da bağlatamaz.

Arsa tapulu eve DASK yapılır mı?

Kat mülkiyeti veya kat irtifakı bulunan ve tapuda mesken olarak geçen tüm konutlara DASK yapılabilir. Ayrıca kat irtifakı veya mülkiyeti olmayan, arsa tapulu olarak ifade edilen ruhsatsız ama tapuda mesken olarak geçen konutlara da DASK yapılabilir.