Dar anlamda kamu görevlileri kimlerdir?

Dar anlamda kamu görevlisi ise, devletin siyasal yapısını oluşturan organdaki görevlilerle, özel hukuk tabi olarak çalışanlar dışında kalan kamu görevlilerini ifade eder. İdare hukukunu ilgilendiren dar anlamda kamu görevlileridir.

Kamu görevlileri ne iş yapar?

İdari bir sisteme bağlı olmak suretiyle kamu işlerini yapmakla yükümlü meslek gruplarına devlet memuru denmektedir. Kamu görevlisi unvanına sahip olan devlet memurları, devlet güvencesi altında hizmet sunarlar. Bu hizmetlerini aldıkları aylık maaş üzerinden gerçekleştirirler.

Apartman yöneticisi kamu görevlisi mıdır?

Apartman ve site yöneticiliği özel kanun ile belirtilen bir görev olduğundan Devlet Memurları Kanunu’nun 28. Site veya apartman yönetici olan memurun, bu göreviyle ilgili işlerini mesai saatleri dışında yürütmesi, mesai saatleri içerisinde memuriyet görevini yapması gerekmektedir.

Kamu Personeli kimler?

Kamu işçileri, bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir.

Memuriyete girişte aranan genel şartlar nelerdir?

Devlet Memurları Kanunu madde 48’de aranan genel şartlar, vatandaşlık, yaş, öğrenim, kamu haklarından mahrum bulunmamak, mahkumiyet, askerlik ve sağlıktır. Memur olabilmek için Türk vatandaşı olmak gerekir.

Düz memur nasıl olunur?

Düz memur olabilmek için çift yıllarda yapılan KPSS sınavlarına girmek gerekmektedir. Alınan puan ile lise, ön lisans veya lisans mezunu kişiler ÖSYM atamalarını bekleyerek ilgili puanları ile bu kadrolara başvuru yapabilirler.

Düz memur ne iş yapar?

Düz memurlar, atandıkları kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir mesleki görev icra etmezler. Bu kişiler kurumun yazı ve evrak işlerinden sorumludurlar ve masa başı bir iş yapmaktadırlar. Hangi eğitim seviyesinden ve meslek grubundan olursa olsun, bu kişiler kendi mesleklerine dair bir görev yapmamaktadırlar.