CV hazırlarken kariyer hedefine ne yazılır?

“Benim kariyer hedefim, bir yandan şirketinizin kurumsal hedeflerine ulaşabilmesinin bir parçası olmak ve bunu yaparken de kendi kişisel gelişimimi devam ettirmek. Bu şirketin sahip olduğu deneyim ve kalite ile kişisel gelişimim açısından büyük avantajlar sağlayacağını düşünüyorum.”

Primli ücret sistemi nedir?

Primli ücret sistemleri genel olarak, bir yandan işletmenin karlılığını yükseltmek amacı güderken, diğer yandan da çalışanın verimliliğini ödüllendirmeyi hedefleyen bir sistemdir. Prim usulü çalışmada işveren, çalışanına normalin üstünde yapmış olduğu emek ve başarı karşılığı bir normal ücretleri dışında ek ücret öder.

Akort ücret nasıl hesaplanır?

İşgörenin ücret geliri, çalışılan fiilî süreye göre değil, ürettiği ürünlerin standard süreleri toplamına göre hesaplanır. Zaman akordu ücret isteminde; Ücret Geliri = Saatlik Ücret X (Standart SüreX Üretilen Birim Sayısı) / 60 formülüyle hesaplanır.

Iş başvurusunda açıklama kısmına ne yazılmalı?

İş ilanını nerede gördüğünüzü ve pozisyona neden başvurmaya karar verdiğinizi anlatın. Önyazının bu etabında işverene işle ilgili önerilerinizi sunun. Hangi özelliklerinizin başvurduğunuz iş için uygun olduğunu belirtin. İşin ihtiyaçları ve sizin yetenekleriniz arasında güçlü bağlantılar kurun.

Özgeçmiş açıklama kısmına ne yazılır?

Özgeçmiş özeti, bir veya iki cümleyle, kısa vadeli hedeflerini belirttiğin, neden işe alınman gerektiğini anlattığın bölüme denir. Yazması gayet basittir. En çok güvendiğin özelliklerini veya tecrübelerini yazmak bu işin formülüdür. Çeşitli kaynaklardan örneklere bakarak başlayabilirsin.

Maaş artı prim ne demek?

genellikle sıcak satış yapılan pazarlama şirketlerinde uygulanan bir sistem olup, her ay düzenli çalışmanın yanı sıra kazanılan maaştan başka belli bir kotanın üzerinde satılan beher parça için ayrı bir kazanç sağlama esasını teşkil eder. satış yapamazsan alacağın maaşın kuş kadar olduğuna işarettir. …

Akort ücreti ne demek?

İsminden de anlaşılacağı gibi akort ücret, parça başına ücret hesabıdır. Büyüklük, parça sayısı, ağırlık veya uzunluk gibi birimlere göre hesaplanan akort ücret, belirli bir çalışma dönemine düşen, her birim için hesaplanan ücretin birim sayısı toplamı ile çarpılması sonucunda bulunur.

Parça başı akort ücreti nedir?

Akord ücret, iĢçinin ürettiği mal birimine veya iĢin miktarına göre hesaplandığı ücrettir. Bazen iĢçinin yaptığı parça/birim iĢ sayısına göre hesaplanmasına gidilir ve “parça baĢına ücret” yahut “parça veya iĢ miktarına göre ücret” diye anılır.

Parça akordu ücret nedir?