Crowdlending nedir?

Kitlesel fonlama (crowdfunding), internet devriminin popülerleştirdiği bir fonlama modeli. Bu model ile projeniz ya da vaadiniz için gereken parayı, küçük paylar halinde kişilerden(destekçilerinizden) topluyorsunuz. Toplam projeler için 1 milyar dolardan fazla para toplanarak proje sahiplerini fonlamış.

Crowdfunding Platformlari nedir?

İngilizcede “crowdfunding” olarak adlandırılan kitlesel fonlama; bir girişim, proje ya da ürünün hayata geçmesi için gerekli fonun, dijital platformlarda yapılan tanıtım aracılığıyla temin edilmesidir. Kitlesel fonlamanın üç temel unsuru bulunur: Projenin sahibi, projeyi fonlayan kişiler ve kitlesel fonlama platformu.

Kitle fonlaması finansman türleri nelerdir?

Kitle fonlaması uygulaması dört biçimde karşımıza çıkmaktadır. Bağış temelli, ödül temelli, borç temelli ve hisse temelli kitle fonlaması.

Kitle fonlu Gazetecilik nedir?

Kitlesel fonlama bir proje veya girişimin çok sayıda insanın genelde küçük katkılarıyla maddi olarak desteklenmesi anlamına geliyor. Koçer’e göre kitlesel fonlama kampanyalarının sürdürülebilir olması önemli. Teknolojinin gelişmesiyle gazetecilik pratikleri de, finans modelleri de değişiyor.

Girişimcinin bir grup insan tarafından internet aracılığıyla finanse edilmesi nedir?

Bu gelişmenin sonucunda başlangıç aşamasındaki yeni girişimlere sermaye sağlayan ‘kitle fonlaması’ yeni bir yatırım yaklaşımı olarak ortaya çıkmıştır. En basit haliyle, kitle fonlaması bir proje ya da girişimin bir grup insan tarafından internet aracılığı ile finanse edilmesidir.

Equity based Crowdfunding nedir?

1. Hisse Bazlı Kitlesel Fonlama (Equity Based Crowdfunding): Finansman arayışında olan projelerin, şirketin hisselerini SPK lisanslı platformlar üzerinden satarak ve sermaye artışı gerçekleştirerek kitlesel yatırımcılardan sağlaması yöntemidir.

Kitle girişim nedir?

Kitle fonlaması, çok sayıda bireyin küçük miktarda bağışlarına dayanan yeni nesil bir yatırım ve fonlama sistemidir. Bu sistemde, bireyler internet üzerinden bağış yapar, küçük bir hisse satın alır ya da üretilecek ilk ürünler karşılığı ödeme yapar.

Paya dayalı kitle fonlaması nedir?

Kitlesel fonlama, çok sayıda küçük yatırımcının fon sağlamasına dayanan yeni nesil bir yatırım ve fon toplama sistemidir. Paya dayalı kitlesel fonlama, bir projenin veya girişim şirketinin ihtiyaç duyduğu fonu, elektronik ortamda hizmet veren platform (“Platform”) aracılığıyla halktan toplamasını ifade eder.

Borç verme modeli nedir?

Borçlanmaya dayalı kitle fonlaması3 internet üzerinden kullanıcıların birbirlerine borç para verdikleri yeni bir finansman modelidir. Platformlar genel olarak fona ihtiyaç duyan kişiler ile fon fazlası olup yatırım geliri elde etmeyi planlayan kişileri bir araya getiren sanal pazarlardır.

Fonlabeni nedir?

Türkiye’nin en yaratıcı kitlesel fonlama platformu olma amacıyla yola çıkan Fonlabeni, yaklaşık 1 yıllık bir ön çalışmanın sonucunda ortaya çıkmış. Mart ayından beri ise proje kabul etmeye başlamış durumda. Oldukça yeni bir platform olmasına rağmen şu ana kadar 3 projenin fonlaması da tamamlanmış durumda.

Özel kitle fonlaması nedir?

Kitle nedir nedir?

Türk Dil Kurumu sözlüğünde kitle, ‘bir yerde toplanmış, bir araya gelmiş insan topluluğu, kütle olarak tanımlanıyor. İkinci bir anlamı ise, ‘belirli işleviyle özellik gösteren büyük insan kalabalığı’.