Çöp karıştırmak suç mu?

Yani eğer bir toplayıcı, toplama işini özel bir şirkete devretmiş olan bir belediyenin sınırları içersindeki herhangi bir çöp konteynırını karıştırırsa, o, şirketin özel mülküne tecavüz ediyor demektir. Atıkları toplamak, toplayıcılar için, bundan sonra bir “geçim aracı” değil, bir “suç”tur.

Çöplerin toplanmasından kim sorumludur?

Bu hüküm gereği belediyeler çöplerin toplanması ve nakli işlerini, itfaiye, zabıta ve şehir içi trafik hizmetlerinde olduğu gibi ya kendileri yapmakta veya bu işleri üçüncü kişilere yaptırmaktadırlar.

Bu kadar çöp nereye gidiyor?

Çöpler her şehirde belediye ekipleri tarafından toplanır. Bildiğiniz üzere haftanın belirli günleri toplanan çöpler gerekli çöp sahalarına götürülür. İmha işlemleri de burada gerçekleştirilir. Çöp sahalarına götürülen atıklar yakma ya da gömme işlemlerine sokulur.

Ilçelerin temizlik işlerinden kim sorumludur?

Müdür: Temizlik İşleri Müdürlüğü bağlı olduğu belediye başkanı veya yetkili başkan yardımcısına bağlı olarak İlçenin genel temizliği ile ilgili programı yapar ve uygular. Uygulamanın sevk ve idaresini sağlar.

Çöplerin toplandığı yere ne denir?

Görevli kişiler, belirli saatlerde mahalle mahalle dolarak çöp kutularına atılan çöpleri, çöp arabası ile toplar. Toplanan bu çöpler tek bir noktada birleştirmek için yola çıkar. Bu alan genellikle o şehrin geniş bir arazisi olur. Çöp sahası olarak da adı geçen bu bölgede öncelikli olarak çöpler bir bölgede toplanır.

Atıklar çöpe atıldıktan sonra ne olur?

Çöplerin ayrıştırılması süreci Toplama havuzuna getirilen çöpler ilk olarak tambur sisteminden geçiriliyor. Tamamen bozulan plastikler, enerji üretmek üzere fermantasyon sistemine yönlendiriliyor. Geri dönüşebilir atıklar ise ilgili tesislere gönderilerek ekonomiye kazandırılıyor.

Belediye çöpleri ne yapıyor?

İlçe belediyeleri topladıkları çöpleri kendilerine en yakın İSTAÇ Çöp Aktarma İstasyonu’na götürüyor. Merkezlerin en yoğun saati sabahtan öğlene kadar ve gece 23:00-03:00 arası. Hergün toplam 1500 çöp aracı aktarma merkezlerine geliyor. Çöpler burada dev silolara aktarılıyor.