Çocuk hukuku hangi hukuk dalına girer?

Yukarıda da bahsedildiği gibi, çocuk hukukunun gerek özel hukuk alanında gerekse de kamu hukuku alanında çeşitli düzenlemeleri içermesinden hareketle, çocuk hukukunun karma nitelikli bir hukuk dalı olduğu kabul etmektedir.

Bir çocuğun sahip olduğu haklar nelerdir?

Çocuk hakları, kanunen veya ahlaki olarak dünya üzerindeki tüm çocukların doğuştan sahip olduğu; eğitim, sağlık, yaşama, barınma; fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi haklarının hepsini birden tanımlamakta kullanılan evrensel kavramdır.

Medeni Hukuk hangi hukuk dalıdır?

Medeni hukuk, kişilerin birbiriyle ya da belirli ölçülerde kişilerle devletin doğrudan veya dolaylı özel ilişkilerinin kamu hukuku gibi başka bir hukuk dalının konusuna girmeyen hukuk dalına verilen addır. Özel hukuk denilince medeni hukuk (yurttaşlar hukuku) akla gelir.

Kişinin doğuştan sahip olduğu haklar nelerdir?

 • Kişi Hakları Yaşama hakkı,
 • Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler. Ailenin korunması,
 • Siyasi Haklar ve Ödevler. Türk vatandaşlığı,
 • Yaşama Hakkı * İnsanın en temel hakkı yaşamaktır.
 • Kişi Dokunulmazlığı Hakkı
 • Özel Hayatın Gizliliği.
 • Konut Dokunulmazlığı
 • Eğitim Hakkı

Bir insanın sahip olduğu haklar nelerdir?

ANAYASAL HAKLARIMIZ

 • Yaşama hakkı
 • Kişi dokunulmazlığı
 • Kişi hürriyeti ve güvenliği.
 • Özel hayatın gizliliği ve korunması
 • Yerleşme ve seyahat hürriyeti.
 • Din ve vicdan hürriyeti.
 • Düşünce ve kanaat hürriyeti.
 • Bilim ve sanat hürriyeti.

Haklarımız nelerdir 5 sınıf?

Bunlar sırasıyla Kişi Hakları, Sosyal ve Ekonomik Haklar, Siyasi Haklardır.

 • Temel Haklarımız.
 • 1- Kişi Hakları:
 • 1.A. Kişi Dokunulmazlığı:
 • 2.A. Özel Yaşamın Gizliliği:
 • 3.A. Konut Dokunulmazlığı:
 • 4.A. Haberleşme Özgürlüğü:
 • 5.A. Düşünce ve İnanç Özgürlüğü:
 • 6.A. Yerleşme ve Seyahat Özgürlüğü