Coğrafya’nın Önemi Nedir?

Coğrafya’nın Önemi Nedir?

İlk insanlardan günümüze kadar geçen süre içinde insanlar, her zaman yaşadıkları ortamı ve daha uzakları merak etmişlerdir. Yakın çevreden başlayarak dünya genelini tanıma isteği, insanların genel eğilimidir.

Çevrelerini tanıma isteklerinin yanı sıra insanlar, doğa olaylarının da oluş nedenlerini merak etmektedirler. Gece ve gündüzün birbirini izlemesi, mevsimlerin ve yeryüzü şekillerinin oluşumu, iklim olayları ve doğal afetlerin meydana gelme nedenleri insanların merak konusudur.

Bu merak, insanları coğrafya öğrenmeye yöneltmektedir. Ayrıca insanlar, çeşitli ekonomik etkinliklerde bulunurken coğrafyadan yararlanmaktadırlar. Çünkü ekonomik etkinlikler; iklim koşullarından, yer şekillerinden ve jeolojik yapıdan etkilenmektedir.

Örneğin deniz turizmi; deniz suyu ve hava sıcaklığına, güneşlenme süresine ve kumsalların bulunmasına bağlıdır. Aynı şekilde tarım ve hayvancılık; iklim koşullarına, madencilik ise jeolojik yapıya bağlıdır. Buna göre coğrafi ortam insanları çepeçevre sarmıştır.

Bu nedenle coğrafya bilimi sayesinde insanlar hem yaşadıkları ortamı tanımakta hem de yaşam tarzını biçimlendirmektedir.

Coğrafyanın başlıca yararlarını şöyle sıralayabiliriz:

–>  Yakın çevreden başlayarak ülkemizi ve dünyayı tanırız.

–> Ülke ve çevre sevgisi ediniriz.

–> Çeşitli doğa olaylarını, sebep sonuç ilişkisi çerçevesinde algılar, bu olayların dağılışını öğreniriz.

–> Doğa olaylarına karşı önlem alabiliriz.

–> Yeryüzündeki çeşitli ekonomik etkinlikleri öğrenir, bu bilgileri ülkemizin kalkınması için kullanabiliriz.

–> Doğanın olumsuz koşullarından korunmak için önlemler alabiliriz.

–> Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını öğrenerek bu kaynakların ülkemizin kalkınmasındaki önemini kavrayabiliriz.

–>Uluslararası barışın önemini öğreniriz.