Cevap kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Cevap Eş Anlamlısı Cevap kelimesinin yerine eş anlamlısı olan yanıt kelimesi kullanılabilmektedir. Aynı anlama gelen yanıt kelimesi, kimi zaman cevap kelimesi yerine tercih edilmektedir.

Cevap cevap kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Cevap kelimesinin eş anlamlısı “Yanıt”tır. Aynı anlamı ifade etmekte olan bu kelimelerden Cevap Arapça kökenli iken Yanıt kelimesi ise Türkçe’dir. İki kelime de; bir soruya, bir isteğe, bir söz, bir davranış veya yazıya verilen karşılık anlamını taşımaktadır.

Cevap kelimesinin zıt anlamı nedir?

Cevap kelimesinin zıt anlamlısı nedir sorusunun cevabı soru ve sual kelimeleridir. Soru ve sual kelimeleri aynı anlamı taşır. Bu iki kelime de cevap kelimesine karşıt anlam olarak kullanılabilir.

Cumle kelimesinin eş anlamlısı nedir Express cevap?

Cümle kelimesinin eş anlamlısını ise “tümce” olarak açıklamıştır.

Basit eş anlamlısı nedir?

Basit eş anlamlısı; “kolay” sözcüğüdür. Ancak basit kelimesinin farklı eş anlamları bulunan sözcükler de yer almaktadır. Bunlar; sıradan, yalın, gösterişsiz ya da süssüz gibi kelimeler olmaktadır.

Armağan sözcüğünün eş anlamlısı nedir?

Bu kelime gruplarına örnek vermek gerekirse; bunlardan biri de “Armağan” kelimesidir. Armağan kelimesinin eş anlamlısı ise hediyedir. Ama şu bir gerçek ki; her kelimenin eş anlamlısı olmak zorunda değildir.

Çeşitli kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Çeşit kelimesi ile anlamdaş olan diğer kelimeler ise; cins, kalem, tür, nev, soy, türlü, bölüm sözcükleridir.

Karşıt anlamlı ne demek?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir. Her kelimenin zıt anlamı yoktur.

Islağın zıt eş anlamlısı nedir?

Islak sözcüğünün tek zıt anlamı kuru olarak kabul edilir.

Tumce kelimesinin eş anlamlısı nedir Express cevap?

Sıklıkla kullandığımız bu kelimenin eş anlamlısı cümle kelimesidir.

Nedir cümlenin eş anlamlısı nedir?

CÜMLE KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI OLAN SÖZCÜK Cümle kelimesinin eş anlamlısı tümce kelimesidir.

Basit basit in eş anlamlısı nedir?

Ancak basit kelimesinin farklı eş anlamları bulunan sözcükler de yer almaktadır. Bunlar; sıradan, yalın, gösterişsiz ya da süssüz gibi kelimeler olmaktadır. Basit eş anlamlısı olarak kullanılan kolay sözcüğü tek başına bir anlam ifade ettiği gibi cümle içerisinde de anlam kaybı olmadan kullanılmaktadır.