Cenevre Çoçuk Hakları Sözleşmesi Türkiye ne zaman imzaladı?

Türkiye, ÇHS’yi 14 Ekim 1990’da imzaladı ve sözleşme 27 Ocak 1995’te Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Sözleşmeyle çocuk haklarının korunması amaçlanmış ve taraf devletlerin bu hakların yaşama geçirilmesi için yükümlülüklere uymaları gerektiği hükme bağlanmıştır.

1989 yılında imzalanan sözleşmeye dayalı olarak kurulan ve çocuk hakları konusunda çalışmalar yapan Birleşmiş Milletler Örgütüne bağlı komite Nedir?

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Tarafından 20 Kasım 1989 Tarihinde Kabul Edilmiştir.

Çoçuk hakları nedir kısaca?

Fikir edinmen açısından sözleşmede yer alan maddeler kapsamında çocuk hakları nelerdir, kısaca bahsedelim!

  • Yaşama ve gelişme hakkı,
  • Bir isme ve vatandaşlığa sahip olma hakkı,
  • Sağlık hizmetlerinden faydalanabilme hakkı,
  • Eğitim hakkı,
  • İnsani şartlarda yaşam hakkı,
  • İstismar ve ihmalden korunma hakkı,

Çocuk Haklar Sözleşmesi nedir?

Çocuk hakları sözleşmesi çocukların yaşaması ve gelişmesi, ayrım gözetilmemesi, çocuğun yüksek yararının gözetilmesi ve çocuk katılımını temel alan; çocuklara özgü hakların tamamını içeren sözleşmedir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilmiştir.

Çocukların korunması konusundaki Cenevre Çocuk Hakları Bildirgesi ilk uluslararası bildirge olarak hangi yıl kabul edilmiştir?

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilmiştir.

Çoçuk Hakları Sözleşmesinde kaç madde vardır?

NOT: Çocuk Hakları Sözleşmesi 54 maddeden oluşmaktadır. Sözleşmenin bundan sonra 54’e kadar devam eden maddeleri, sözleşmenin devletler tarafından nasıl imzalanacağı, onaylanacağı ve yürütüleceği ile ilgilidir.

Çocukları olası istismar ve kötü muameleden korumak ve en iyi şekilde geleceğe hazırlanmak için hangi tarihinde çocuk Haklarına Dair Sözleşme kabul edilmiştir?

Sözleşme 27 Ocak 1995 tarih ve 22184 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak 4058 sayılı yasa olarak yürürlüğe girmiştir. 1995 yılında Sion/İsviçre’de uluslararası çocuk hakları konusunda bir seminer düzenlenmiştir.

Çocukların kendini ilgilendiren konularda düşüncelerini söylemesi Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin hangi maddesine uygundur?

Çocuğun kendini ilgilendiren konularda görüşlerini ifade etme hakkı vardır. Çocuğun katılım hakkı kendini ve düşüncelerini ifade etme özgürlüğünü ve temel sivil hakları içerir. Çocuğun katılım hakkı, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 12. maddesinde de yer almıştır.

Çoçuk hakları nedir madde madde?

Çocuk hakları, tüm dünyada çocukların sahip olduğu hakları tanımlayan ve çocukların sahip olduğu hakların korunması olarak tanımlanabilir. Eğitim, sağlık, yaşama, barınma, cinsel ya da psikolojik sömürüye karşı korunma gibi haklara sahip olan çocuklar, yetişkinler ya da diğer çocuklar karşısında savunmasızdır.

Çoçuk Hakları sözleşmesinin asıl amacı nedir?

1989’da Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme imzalanmış ve her yıl 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü ilan edilmiştir. BM sözleşmesinin temel amacı çocukların sağlıklı bir yaşam sürmelerini garanti altına almaktır.

Çocuk hakları çocuklar için neden önemlidir?

Çocuklar hukukun öncelikli konusudur ve çocukların özel olarak korunması hukuken anayasal olarak koruma altına alınmış olmalıdır. Bu koşulları ortadan kaldırmak ve onlara daha iyi bir yaşam sağlamak amacıyla hazırlanan Çocuk Hakları Sözleşmesi, 191 ülke tarafından kabul edilmiştir.

Çocuğun korunma hakkı nelerdir?

Madde 36 : Bütün çocukların her türlü sömürüye karşı korunma hakkı vardır. Madde 37 : Bütün çocukların işkence, kötü-muamele, şiddet, ölüm cezasına karşı korunma hakkı vardır. Özgürlükten yoksun bırakılan çocuklara karşı devletin yükümlülükleri vardır.