Çek cezasi kalkiyor mu?

Düzenleme 13 milyar TL’lik 180 bin çeki kapsıyor. TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülen torba yasa teklifine göre çek kanununda değişiklik yapılması planlanıyor. Buna göre, karşılıksız çek düzenleme suçundan mahkum olanların cezalarının infazı durdurulacak. Düzenleme, 30 Nisan 2021’e kadar olan cezaları kapsayacak.

Günü gelmeyen çek nasıl tahsil edilir?

Çek bozdurma işleminin temel mantığı, çekin banka ya da faktöring şirketleri tarafından komisyon alınmak suretiyle, vadesinden daha önce ödemesinin yapılmasıdır. Bozdurulmak istenilen çekin bu işlem için uygun olduğunun tespit edilmesinden sonra alacaklıya para ödenir ve çek banka tarafından ciro edilir.

Günü gelmeyen çek tahsil edilir mi?

Çekin vadesi yoktur, görüldüğünde ödenir. Ticari gelenekler gereği vadesi varmış gibi kullanılsa da, aslında çek sahibi çeki istediği zaman bankaya götürüp karşılığını talep edebilir. Çekin, eğer düzenlendiği yerde ödenecekse 10 günlük ibraz süresi bulunur.

Çek Cezalari ne olacak?

Karşılıksız çek cezası karşılıksız her bir çek yaprağından az olmamak üzere 1500 güne kadar adli para cezasıdır. Bu adli para cezası ödenmediğinde koşullu salıverilme ve denetimli serbestlik hükümlerinden faydalanmadan doğrudan hapis cezasına çevrilir.

Karşılıksız çek yasası ne zaman çıkacak?

TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşmeleri devam eden yasa teklifi ile 24 Mart 2020 tarihi ile 30 Nisan 2021 tarihi arasındaki karşılıksız çek suçları da kapsama alınırken, çek bedelinin ödenmeyen kısmının onda birini ödemek için öngörülen süre 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatılacak.

Vadesi gelmeyen çek ödenir mi?

Anılan Kanunun geçici 1 inci maddesinin beşinci fıkrası ile de “31.12

Çeklere af gelecek mi?

Karşılıksız Çek Keşide Etme Suçundan Hükmedilen Hapis Cezalarına Af Geldi mi? Ancak 7226 Sayılı Yasanın yürürlüğe girmesi ile karşılıksız çek keşide etme suçunun cezasının ortadan kalkması ya da affa uğraması söz konusu değildir.