Çatışma da Tümleştirme nedir?

1.1.1.2.Tümleştirme Tümleştirme yaklaşımında yönetici çatışan tarafları bir araya getirerek çatışmanın nedenlerini bulmaları, sorunu tüm ayrıntılarıyla tartışmaları ve çatışmayı çözmeleri için uygun bir ortam hazırlar (Eren, 1991). Bu yaklaşımda açıkça çatışmanın üzerine gidilir. Çatışan taraflar bir araya gelir.

Potansiyel çatışma nedir?

Potansiyel çatışma, çatışmayı ortaya çıkarabilecek sebepleri ifade etmektedir. Örgüt içindeki belirli bazı durumlar (örneğin bir örgütteki bireyler arasındaki görüş ayrılıkları her zaman için çatışmayı ortaya çıkarabilecek bir potansiyeldir) potansiyel olarak çatışmaya dönüşme eğilimindedir.

Çatışma nedir okul?

Çatışma; bireylerin ve grupların içinde veya aralarında anlaşmazlık, tartışma, zıtlaşma, uyuşmazlık ve uyumsuzluk biçiminde ortaya çıkan; iyi yönetilmediği durumda örgüte ve bireylere maddi-manevi zararı olan bir etkileşim sürecidir (Gümüşeli,1994).

Gizli çatışma ne demektir?

Gizli Çatışma; Çatışmaya sebep olacak nedenlerin varlığına işaret eder. Yani bu durumda uyumsuz amaçlar vardır fakat bir uyumsuz davranış yoktur. Açık Çatışma; Hem uyumsuz amaçların, hem de uyumsuz davranışın bulunduğu durumdur.

Tümleştirme stili ne demek?

Tümleştirme stili: İşbirlikçi bir biçimde problem çözümü üzerinde yoğunlaşır. Bu stili kullanan insanlar çatışma ile doğrudan karşı karşıyadırlar ve kendi ihtiyaçları kadar Page 4 98 diğerlerinin ihtiyaçları üzerinde de yoğunlaşarak, problemleri yeni ve yaratıcı çözümler üreterek halletmeye çalışırlar (Uğurlu, 2001).

Dikey çatışma ne demektir?

Dikey çatışma, örgütteki farklı seviyelerdeki bireyler arasında meydana gelen anlaşmazlık olarak tanımlanmaktadır ve daha farklı seviyelerdeki bireyler, gruplar ve bölümler arasındaki yetki paylaşma, güç kazanma, denetleme ve yarar paylaşmaktan ortaya çıkabilir.

Çatışma nedir 9 sınıf?

1. Aynı anda ortaya çıkan birbirine karşıt ya da eşit derecede çekici dilek ve isteklerin bireyde yarattığı ruhsal durum.