Çalışma etiği ilkeleri nelerdir?

– Tüm iş ilişkilerinde haysiyetli, şerefli ve dürüst davranmalıdır. – Sorumluluklarını yerine getirirken, Şirketin saygınlığını zedeleyecek her türlü kişisel davranış ve tutumdan kaçınmalıdır. – Görevleri ile ilgili konularda, kanun, tüzük, yönetmelik ve düzenlemeleri detaylı olarak bilmeli ve bunlara bağlı kalmalıdır.

Iş etiği nedir kuralları nelerdir?

İş etiği (kurumsal etik olarak da bilinir), bir iş ortamında ortaya çıkabilecek etik ilkeleri ve ahlaki veya etik sorunları inceleyen uygulamalı etik veya mesleki etik şeklidir. İş davranışının tüm yönleri için geçerlidir ve bireylerin ve tüm kuruluşların davranışlarıyla ilgilidir.

Iş hayatında yer alan etik ilkeler nelerdir?

İş hayatı Page 3 içerisinde doğru davranış biçimlerini uygulamak, dürüst, adil, eşit ve tarafsız olmak, yalan söylememek meslek etiğinin temel ilkelerindendir. Bütün meslektaşlar çalışmalarının her cephesinde dürüstlük sergilemelidir.

Etiğin temel ilkeleri nelerdir?

Etik İlkeler

 • Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci.
 • Halka hizmet bilinci.
 • Hizmet standartlarına uyma.
 • Amaç ve misyona bağlılık.
 • Dürüstlük ve tarafsızlık.
 • Saygınlık ve güven.
 • Nezaket ve saygı
 • Yetkili makamlara bildirim.

İş etiğinin özellikleri nelerdir?

İş etiği kuralları şunlar……

 • Asla geç kalma. İş hayatında devamlılık ve zaman yönetimi oldukça önemlidir.
 • Karakterli kişilik profili geliştir. İşyerinde en çok önemsenen hususlardan biri çalışanların karakteridir.
 • 3. Kolektif akla sahip çık.
 • İyi görün iyi gör.

İş etiğinin konuları nelerdir?

İş dünyasında kişilere yol gösteren temel ilkeler olan dürüstlük, güven, adalet, saygı gibi konular ile, iş dünyasında kişilerce ve işletmelerce yaşanan başlıca sorunlardan olan çıkar çatışmaları, rüşvet olayları, sosyal sorumlulukların yerine getirmemesi gibi konular ve bunlara benzer bir çok konu iş ahlakının …

Insancıl olma çabası insan varlığının insani Erdemlerce biçimlendirilmesine ne denir?

İnsan haklarının iyi anlaşılması ve bireylerin bu haklarına saygılı olmak, yöneticinin etik değerleri arasında öncelikle yer alması gereken unsurdur. Hümanizm: İnsancıl olma çabası. İnsan varlığının insani erdemlerce biçimlendirilmesidir. Bireye ve topluma güven, huzur mutluluk ve rahatlık verir.

Öğretmenlik meslek etiği ilkeleri nelerdir?

Aydın’ın (2006) belirlemiş olduğu öğretmenlik mesleği etik ilkeleri ise şunlardır: Profesyonellik, hizmette sorumluluk, adalet, eşitlik, sağlıklı ve güvenli bir ortamın sağlanması, yolsuzluk yapmama, dürüstlük, doğruluk ve güven, tarafsızlık, mesleki bağlılık ve sürekli gelişme, saygı, kaynakların etkili kullanımı.