Boşanma aşamasında evde kim kalır?

Taraflar bir kişinin boşanma sürecinde evde kalması için anlaşmaya varma hakkına sahiptirler. Anlaşmaya varılıp, boşanma sürecinde evde kalan olarak belirlenecek kişi mahkemeye iletilirse, bilgisi iletilen kişi tapulu evde kalır.

Çekişmeli boşanma davasında ilk duruşma nasıl olur?

Çekişmeli Boşanma Davasında İlk Duruşma Davadaki tarafların mahkemeye iki defa dilekçe sunma hakkı bulunur. Davacı, davayı açma dilekçesini; davalı ise cevap dilekçesini sunmaktadır. Davanın açılma süresinden 5 ile 6 ay sonra ön inceleme duruşması açılır. İlk duruşmada hakim, dava şartlarını ve itirazları inceler.

Çekişmeli boşanma davası tek celsede biter mi?

Çekişmeli boşanmanın dahi tek celse sürdüğü istisnai durumlar söz konusu olabiliyor. Tek celsede boşanılabilmesi için tarafların çocukların velayeti ile nafaka yükümlülüğü konularında anlaşmaya varmış olması gerekir. Hazırlanan boşanma protokolü taraflarca imzalanmalıdır. Sonrasında bu protokol ile dava açılmalıdır.

Çekişmeli boşanma davası kaç celsede biter?

Zina, hayata kast ya da suç işleme gibi özel nedenlerle açılan davalarda davalının kusurlu olup olmadığı değil özel boşanma sebebinin olduğu ispatlanmalıdır. Çekişmeli boşanma davaları 5 ya da 6 celsede sonuçlanabilir. Bu süreç yaklaşık olarak 1 ila 1,5 yıl arasında sürer.

Boşanma aşamasında eşler aynı evde kalabilir mi?

Boşanma Davası Devam Ederken Eşlerin Birlikte Yaşamaya Devam Etmesi Halinde Dava Reddedilir Mi? Eşlerin boşanma davası devam ederken birlikte yaşamaya devam etmeleri evlilik birliğinin temelinden sarsılmadığını ortak hayatın sürdürülmesinin fiilen mümkün olduğunu gösterir.

Çekişmeli boşanmada davalı duruşmaya gelmezse ne olur?

Davacının veya davacının avukatının duruşmaya gelmemesi, katılmaması halinde açılan dava hakkında dosyanın işlemden kaldırılması yönünde karar verilecektir. Davalının davacının açmış olduğu davaya karşı dava açmamış ise davaya katılma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Çekişmeli boşanma davası ilk celsede biter mi?

Yargı sisteminde iki tür boşanma davası bulunmaktadır. Anlaşmalı boşanma davasını taraflardan biri açabileceği gibi her iki taraf da birlikte açabilir. Çekişmeli boşanma davasını ise yalnızca taraflardan biri açabilir. Anlaşmalı boşanma davası genellikle tek celsede biter.