Bordrodaki yasal kesintiler nelerdir?

Türkiye’deki bordro sisteminde yasal kesinti olarak bulunması gereken unsurlar; sosyal güvenlik prim kesintileri, gelir vergisi ve damga vergisi olarak sıralanabilir.

Maaş kesintileri nelerdir?

İşçiden yapılacak olan kesintiler: SGK primi işçinin payı = Brüt ücret x . İşsizlik sigortası işçinin payı = Brüt ücret x %1. Gelir vergisinin matrahı = Brüt ücret – (SSK işçi payı + işsizlik sigorta işçi payı) Gelir vergisi miktarı = Gelir vergisi matrahı x .

Maaş bordrosunu kim hazırlar?

İşverenin işçiye yapmış olduğu iş karşılığında yapılmakta olan ödemeyi, tüm vergi ve kesintiler ile birlikte gösteren ve işçinin çalışmakta olduğu süre boyunca dönemsel ve sistematik olarak düzenlenebilen belgeye maaş bordrosu ismi verilmektedir. Bordronun Özellikleri Nelerdir?

Maaş hesaplarken nelere dikkat edilmeli?

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre maaş bordrosunda yer alması gerekenler;

  1. İşyerinin sicil numarası
  2. Bordronun ait olduğu ay ve dönem.
  3. Sigortalının adı ve soyadı
  4. Sigortalıya ait sosyal güvenlik sicil numarası
  5. Ücret ödenen toplam gün sayısı
  6. Sigortalının ücreti.
  7. Ödenen ücret tutarı

Maaş vergi dilimi hangi ayda kesilir?

Her yıl, Mart ayından başlayarak tüm kamu görevlilerini kapsayan vergi dilimi zulmü yaşanmaktadır. Yıl sonuna kadar tüm kamu görevlileri, pozisyonlarına göre Mart ayından itibaren % 15’lik vergi diliminden % 20’lik vergi dilimine girmektedir.

2021 vergi dilimi hangi aylarda kesilir?

Belirlenen vergi dilimlerine göre asgari ücretlinin vergi dilimi kesintisi 2021 yılında, işçinin ücreti dışında başka ek geliri yok ise Eylül ayına kadar %15 oranında olacaktır. Eylül’den sonra ise vergi dilimi bir üst tarifeye geçerek devlet tarafından kesilir.

Maaşımdan kesintileri nasıl öğrenebilirim?

– Öncelikle e-devlet kapısında yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu sayfasına https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-kurumu girin. – Ardından hizmetler bölümünden hangi sigorta tipinden emekli olduysanız onun kesinti sorgulama hizmetini bulup sorgulamaya başlayabilirsiniz.

Maaş bordrosu e devletten çıkar mı?

Maaş bordrosu seçeneğinden sonra karşımıza Maliye Bakanlığı’nın sunmuş olduğu e-Bordo Sorgulama hizmeti çıkar. Bu seçeneğe tıklayarak istediğimiz maaş bordrosuna erişebiliriz. Maaş bordrosunu, sayfanın sağ üst köşesinde yer alan “YAZDIR” kısmındanda indirebiliriz.

Kredi çekmek için maaş bordrosu kaç aylık olmalı?

Gelir Durumunu Gösteren Belge: Özel sektör ve kamu çaışanları için başvuru sahibinin son 6 aya ait ücret bordrosu, işyeri sahipleri için güncel vergi levhası, imza sirküleri, bilanço ve gelir tablosu, ticaret sicil gazetesi, emekliler için emekli maaş belgesi ve kira geliri vs gibi ek gelir belgesi.

1 aylık maaş kaç gün üzerinden hesaplanır?

Ücretli olarak haftalık ödendiği noktalarda günlük hesaplama ile beraber 30 günlük bir hesaplama üzerinden sonuç çıkarılabilir. Bu yüzden bir haftalık olarak ücret 7’ye bölünür. Böylece günlük hesap çıkarıldıktan sonra 30 ile çarpılarak aylık maaş elde edilir.

1 aylık maaş nasıl hesaplanır?

Ücretin haftalık olarak ödendiği hallerde aylık ücretin bulunması için önce günlük ücret bulunmalıdır. Haftalık ücret önce 7’ye bölünerek günlük ücret daha sonra 30 ile çarpılmak suretiyle aylık ücret bulunur.

2021 vergi dilimi ne kadar?

2021 Vergi Dilimleri

Gelir Dilimi Vergi Oranı
24 Bin TL’ye kadar % 15
53 Bin TL’nin 24 Bin TL’si için 3600 Türk Lirası ve fazlası için % 20
190 Bin TL’nin 53 Bin TL’si için 9400 Türk Lirası ve fazlası için %27
650 Bin TL’nin 190 Bin TL’si için 46390 Türk Lirası ve fazlası için %35