Bordro işlemlerini kim yapar?

Bordro her ay işveren tarafından düzenlenir, işçiye imzalatılır ve bir nüshası işçide kalır. Bordrolarda; sigorta kesintileri, vergi kesintileri, avanslar, mesai saatleri, tutarları detaylı bir şekilde bulunur. Resmi evrak niteliği taşıyan bir belge olduğu için şartlara uygun düzenlenmesi oldukça önemlidir.

Bordro yöneticisi ne iş yapar?

Bordro Uzmanı, bordro sürecinin yönetiminden sorumlu insan kaynakları profesyonelidir. Şirket personelinin çalışma sürelerini hesaplamak ve fazla mesai, ikramiye vb. faktörleri de göz önünde bulundurarak maaş miktarlarını belirlemekle sorumludur.

Maaş bordrosunda neler bulunur?

Maaş Bordrosunda Olması Gerekenler Nelerdir?

  • Çalışanın adı soyadı
  • Ödemenin gerçekleştiği gün ve bulunduğu dönem.
  • Fazla çalışma, hafta sonu tatili, bayram ve genel tatil ücretleri gibi esas ücrete yapılan her çeşit ilave tutarlar.
  • Her tür vergi, sigorta primi, avans mahsubu, nafaka ve icra gibi yapılan kesintilerin miktarı

Bordro ve özlük işleri müdürü ne iş yapar?

Aylık ve yıllık olarak çalışanların ücret bordrolarını hazırlamak ve imzalatmak, Çalışanların maaşlarından kanuna uygun olarak gerekli kesintileri gerçekleştirmek, İş yerinde fazla ya da eksik mesai varsa hesaplamak ve bordroya aktarmak.

Personel bordro ve özlük işleri nedir?

Bordro ve özlük işleri uzmanı, yeni işe başlayan personelin işe giriş evraklarını hazırlamak, maaş bordrosunu düzenlemek ve personel işten ayrılana kadar özlük hakları ile ilgili tüm süreci takip etmekle sorumludur.

Personel bordro ve özlük işleri eğitimi nedir?

Bu program; İş yerlerinde çalışan personelin özlük işlemleri, iş sözleşmeleri vb. konularını bilme, ücret ve ücret bordrosu uygulamalarını gerçekleştirebilme, bordro paket programlarını kullanabilme bilgi ve becerisinin kazandırıldığı bir eğitim programıdır.

Bordro ve özlük işleri personeli ne iş yapar?

Bordro ve özlük işleri uzmanı ne kadar maaş alır?

Kariyerinde Maaşlar

EN DÜŞÜK ORTALAMA
Bordro ve Özlük İşleri Uzmanı 2.920 5

Özel sektör maaş bordrosu nereden alınır?

Kamu çalışanları maaş bordrolarını Maliye Bakanlığı’nın bağlı kurumlarından edinebilirler. Özel sektör çalışanları ise işyerlerinin muhasebe kısmından bu belgeyi talep edebilirler.

Personel özlük işlemleri kapsamına neler girer?

Ayrıca denetçi karşısında işveren işçi hakkında işçinin kimliği, işinin niteliği vb. konularda ispatla yükümlüdür. Bu sebeple özlük dosyasında; iş başvuru formu, iş sözleşmesi, görev tanımları, nüfus cüzdanı örneği, ikametgah, vesikalık fotoğraf vb. evrak tutulması işverenin yararınadır.

Personel özlük birimi ne iş yapar?

PERSONEL ÖZLÜK İŞLERİ Özlük/Personel Birimi; Personelin özlük ile ilgili her türlü yazışmalarını (Yıllık izin, kongre izni, yurt dışı izni, mal beyanları, terfi, göreve başlama ve görevden ayrılma, ücretsiz izin, geçici görev, emeklilik, istifa, vb.)