BM Çoçuk Hakları Sözleşmesi Türkiye ne zaman imzaladı?

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde benimsenen sözleşme 2 Eylül 1990 tarihinde de yürürlüğe girmiştir. Türkiye de dâhil olmak üzere yaklaşık 142 ülke sözleşmeyi imzalamış ya da onay ve katılma yoluyla taraf devlet durumuna gelmiştir.

Birleşmiş Milletler Çoçuk Hakları Sözleşmesi Maddeleri nelerdir?

Çocuk Hakları Sözleşme Maddeleri

  • Her birey on sekiz yaşına kadar çocuk olarak kabul edilir.
  • Çocuk Hakları, bütün çocuklar içindir.
  • Çocuklarla ilgili bütün yasa ve uygulamaları oluşturanlar, önce çocukların yararını düşünmek zorundadır.

Çoçuk hakları nedir kısaca vikipedi?

Çocuk hakları, kanunen veya ahlaki olarak dünya üzerindeki tüm çocukların doğuştan sahip olduğu; eğitim, sağlık, yaşama, barınma; fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi haklarının hepsini birden tanımlamakta kullanılan evrensel kavramdır.

Türkiye Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ni imzalayan kaçıncı ülke olmuştur?

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde benimsenen Çocuk Hakları Sözleşmesi 2 Eylül 1990 tarihinde de yürürlüğe girmiştir. Türkiye de dahil olmak üzere 196 ülkenin taraf olduğu sözleşme en fazla ülkenin onayladığı insan hakları belgesidir.

Birleşmiş Milletler Çoçuk Hakları Sözleşmesi nedir?

Çocuk hakları sözleşmesi çocukların yaşaması ve gelişmesi, ayrım gözetilmemesi, çocuğun yüksek yararının gözetilmesi ve çocuk katılımını temel alan; çocuklara özgü hakların tamamını içeren sözleşmedir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde kabul edilmiştir.

Temel çoçuk hakları nelerdir maddeler halinde?

Çoçuk hakları nedir 3 sınıf?

Çoçuk hakları nelerdir 4 sınıf?

Temel Haklarımız Nelerdir?

  • Yaşama hakkı
  • Düşünceyi Açıklama Hakkı
  • Bir Devletin Vatandaşı Olma Hakkı
  • İsme Sahip Olma Hakkı
  • Eğitim Hakkı
  • Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama Hakkı
  • Seçme ve Seçilme Hakkı