Birfatura nedir?

Birfatura, online pazar yerleri veya kendi e-ticaret sitelerinde satış yapan KOBİ’ler için saniyeler içerisinde fatura kesmelerine olanak sağlayan bir uygulamadır… Yapılan fatura işlemleri için iptal veya iade seçenekleri de sunmaktadır.

Fatura Bilgisi tanımına ne yazılır?

Faturanın Tanımı Maddeye göre fatura; satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.

Fatura ne için kesilir?

Fatura neden kesilir sorusuna şu şekilde cevap verebiliriz; ticari işletmenin bilanço ve gelir tablolarının oluşumunu sağlamaktadır. Satılan mal ve hizmetin miktarını belirler. Aynı zamanda iadesinin yapılabilmesi içinde fatura gerekli bir belgedir.

E-fatura entegrasyonu nedir?

Hesap co e-fatura entegrasyonu sunan bir uygulamadır, ücretsiz kayıt olarak deneyebilir, gelir-gider akışınızı kolayca tutabilir aynı zamanda ortak pazar yerlerinde ürünlerinizi kolayca satışa çıkartabilirsiniz. Kağıt fatura artık tarih oluyor ve iş yapış metodunuzu değiştirmiş oluyorsunuz.

Irsaliye kesmek ne demek?

İrsaliye; genel itibari ile satıcı tarafından hazırlanan ve herhangi bir malın satış işlemenin tamamlanmasının ardından elde edilen bedelin tutarını gösteren bir belge olarak tanımlanmaktadır. İrsaliye yani söz konusu belgeler; mal ya da ürünün satışının tamamlanmasından sonra verilen belgelerdir.

Fatura ünvanına ne yazılır?

Fatura ünvanı, firmanın sahip olduğu isimdir. İşletmenin muhasebe işleri için kestiği faturalardaki bilgileri; firma ismini, kişinin adı ve soyadını, kayıtlı olduğu Vergi Dairesi’nin adını ve kayıt numarasını içerir. İsim, gerçek kişilerde ad ve soyadı, tüzel kişilerde ise tescilli şirket ismidir.

Vergi Usul Kanununa göre fatura nedir?

213 sayılı Vergi Usul Kanununun “Faturanın Tarifi” başlıklı 229 uncu maddesine göre fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.

Fatura Entegrasyonu ne demek?

Entegrasyon işlemi, e-Ticaret yapanların kolay bir şekilde e-Fatura kesebilmelerine olanak sağlar. e-Ticaret yapan işletmeler, e-Fatura entegrasyonu yaparak kendi e-Ticaret sistemleri üzerinde yapılan alışverişleri kolay, otomatik ve anlık bir şekilde faturalandırabilir.