Bir ürünün ihraç edilebilmesi için neler gerekir?

İhracat Yapmak İçin Hangi Belgeler Gereklidir?

 • Proforma Fatura.
 • Orjinal Faturalar.
 • Konsolosluk Belgesi.
 • Navlun Fatura.
 • Sigorta Belgesi.
 • Koli Müfredat Belgeleri.
 • Çeki Listeleri.
 • Eşya Ordinosu.

Gümrük evrakları nelerdir?

A) Gümrük Beyannamesi (Customs Declaration Form)

 • B) Ticari Fatura (The Commercial Invoice)
 • C) Proforma Fatura:
 • D) Navlun Faturası:
 • E) Onaylı Fatura (Certified Invoice)/ Konsolosluk Faturası:
 • F) Dolaşım Belgeleri:
 • CMR Karayolu Taşıma Belgesi (CMR International Consignment Note / CMR Roar Waybill)
 • Dış ticarette kullanılan finansman belgeleri nelerdir?

  Dış ticarette kullanılan faturalar; Yerli Fatura (Domestic Invoice, Internal Invoice),Proforma Fatura (Proforma Invoice), Orijinal (Ticari) Fatura (Original Invoice, Commercial Invoice, Sales Invoice), Navlun Faturası (Freight Invoice), Konsolosluk Faturası (Consular Invoice), Tasdikli Fatura (Legalized Invoice)’dır.

  Ihraç kayıt belgesi nedir?

  İhracatta gümrük mevzuatı uyarınca doldurularak ilgili ihracatçı birliği tarafından onaylanmasından sonra gümrük idaresine sunulan belgedir. Gümrük beyannamelerinin tescili, gümrüklerde tutulan deftere usulü uygun kayıt olunmak, üzerine kayıt sıra numarası, tarih ve resmi mühür konulması ile tamam olur.

  Ihracı kayda bağlı mallar ne demek?

  Kayda Bağlı İhracat listesi (Ek 1, DTM) kapsamında yer alan malların ihracatında ihracatçılar, gümrük beyannamesi ile birlikte kayıt için ilgili ihracatçı birliklerine müracaat ederler. Birlikler onayladıkları gümrük beyannamelerine kayıt meşruhatı düşerek, gümrük idarelerine tevdi edilmek üzere ihracatçıya verirler.

  Türkiye’de bir kişi ya da şirketin ihracat yapabilmesi için ne gerekir?

  İhracat yapmak için vergi numarası gerekmektedir. Gerçek Kişiler, yani şahısların ihracat yapabilmesi için ya tüzel kişilik oluşturmaları (yani bir şirket kurmaları) gerekmekte yahut Ticaret Odasına kayıt yaptırmak suretiyle Şahıs Şirketi iştigal etmeleri gerekmektedir.

  Yükleme evrakları nelerdir?

  Evrakları kısaca özetlemek gerekirse; Yükleme talimatı: İhracatçı, ithalatçı,banka bilgisi,eşyanın tanımı,İngilizce tanımı,kap,kilo,nakliye şirketi bilgisi,gümrük şirketi bilgisi,toplam mal bedeli,teslim şekli,ödeme şekli gibi bilgilerin yazılı olduğu yüklemenin özetini gösteren evraktır.

  Gümrükte düzenlenen ithalat belgeleri nelerdir?

  Gümrük Belgeleri

  • Orijinal Mal Faturası
  • Sigorta Poliçesi ( İşlem FOB veya CF ise gerekli )
  • Navlun Faturası
  • Banka Transfer Dekontu veya Kaynak Kullanım Destekleme Fonu.
  • Ordino.
  • Konşimento.
  • Konşimentoya Firma Cirosu(Vekili Olunanlardan İstenmez)
  • Konşimentoda Alıcı Firma Banka ise Banka Cirosu Yapılacaktır.

  Draft nedir dış ticarette?

  Poliçe – Draft; Eşyanın ödemesi belirli bir vadeyi veya ileri bir tarihi içerdiğinde, eşya bedeli, toplam tutar, para birimi ve ödeme ayrıntılarının yer aldığı, ihracatçı tarafından düzenlenen belgedir.

  Ihraç kayıt belgesi nasıl alinir?

  İhracat belgesi almak için ilk adım İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri ve Ekonomi Bakanlığı’na başvuruda bulunmaktır. Başvuruda gerekli belgeleri verip, ihracatın yapılacağı gümrük idaresine giderek işlemler başlatılabilir.

  İhracat yapmak için nereye üye olunur?

  (1) İhracat yapacak gerçek veya tüzel kişilerin, ihraç edecekleri malın ait olduğu sektörde faaliyet gösteren ve ticaret sicilinde kayıtlı merkez veya şube adreslerinin birinin bulunduğu en yakın birliğe üye olmaları ve Kanunda belirtilen ödemeleri yapmaları zorunludur.