Bir öğrencinin okuldaki hakları nelerdir?

Her öğrencinin soru sorma ve öğrenme hakkı vardır. 8. Her öğrencinin hukuk kuralları çerçevesinde, kendi temsilcisini seçme ve seçilme, temsilcisi aracılığı ile yönetime katılma hakkı vardır. 9. Her öğrencinin kültür, sanat ve spor toplulukları kurma, katılma ve yürütme hakkı vardır.

Veli hakları nelerdir?

Veli Hakları:

 • Çocuğumun eğitimiyle ilgili tüm konularda bilgilendirilmek.
 • Adil ve saygılı davranışlarla karşılanmak.
 • Çocuğuma okul ortamında nitelikli kaynaklar, eğitim ve fırsatlar sunulacağını bilmek.
 • Düzenli aralıklarla okulun işleyişi hakkında bilgilendirilmek.

Öğrencinin hak ve sorumluluklari nelerdir?

Öğrenci, veli ve çalışanlar arasında her ne sebeple olursa olsun ayrım yapmamak. Eğitim ve öğretim sürecini okul dışına da taşımak sınırlamamak. Öğrencilerin, velilerin ve okul çalışanlarının kendilerini ve fikirlerini ifade edebilecekleri fırsatlar yaratmak. Okulun güvenilir ve temiz olmasını sağlamak.

Çevreye karşı haklarımız nelerdir?

Çevreye Karşı Sorumluluklarımız Nelerdir

 • Çevreyi temiz tutmak.
 • Çevreyi kirletenleri uyarmak.
 • Çevreye zarar verecek davranışlardan kaçınmak.
 • Çevre konusunda etrafımızı bilinçlendirmek.
 • Çevreyi güzelleştirecek etkinliklerde bulunmak.

Okuldaki sorumluluklarımız nelerdir 4 örnek yazınız?

Derslere vaktinde girmek.

 • Okul kılık kıyafet yönetmeliğine uymak.
 • Sınıf arkadaşlarımızın görüş ve düşüncelerine saygı göstermek.
 • Öğretmenlerin verdiği ödevleri istenildiği gibi yapmak ve vaktinde teslim etmek.
 • Malzeme odasındaki araç gereçlere zarar vermemek ve kullandıktan sonra yerine koymak.
 • Lise öğrencilerinin hakları nelerdir?

  Lise Öğrencilerinin hazırladığı 41 Maddelik Öğrenci Hakları Bildirgesi şöyle:

  • Her öğrenci, edepli bir şahisyet olarak yetiştirilme hakkına sahiptir.
  • Her öğrenci eğitim yoluyla, kardeşlik bağlarının geliştirilmesi hakkına sahiptir.
  • Her öğrenci, güven hissine dayanan bir zeminde eğitim görme hakkına sahiptir.

  Okulda kimler veli olabilir?

  Madde 24 — Her öğrencinin bir velisinin olması zorunludur. Anne, baba veya aile büyüklerinden biri veli olur. Ancak gündüzlü, yatılı öğrenciler, okulun bulunduğu yerde oturan, öğrencinin öğrenim ve eğitim durumu ile yakından ilgilenebilecek ve okulca kabul edilebilecek nitelikleri taşıyan bir kişi de veli olabilir.

  Kimler veli sayılır?

  ‘Bizim hukuk düzenimizde anne ve babadan gayri veli yoktur. Onun için büyük ana, büyük baba, teyze, amca, kimi sayarsanız sayın bir çocuğun velisi olamaz. Ancak, mahkeme kararıyla tayin edilen vasisi olur.

  Bireyler niçin hak ve sorumluluklarını bilmelidir?

  Cevap: İnsanların doğuştan sahip oldukları haklar vardır. Bu haklar anayasamızda güvence altına alınmıştır. Kişi bu hak ve sorumluluklarını bilirse bilinçlenir ve ileride kendisine yapılacak haksızlıklara karşı bilgi sahibi olur hakkını yedirmez.

  Çevre hakları nelerdir madde madde?

  Evrensel olarak kabul gören dayanışma haklarından biri olan çevre hakkının kapsamı; doğal yaşamın, flora ve faunanın korunması, doğanın (toprak, su, hava) temiz olarak muhafazası, düzenli sanayileşme, kimyasal artıkların uygun şekilde imha edilmesi, estetik bir çevre yaratma ve kültürel varlıkları korumadır.

  Insanın hayvanlara karşı sorumlulukları nelerdir?

  Dinimiz hayvanlara karşı iyi davranılmasını emretmiştir. Hayvanlara eziyet etmemek onlara iyi bakmak ve merhamet göstermek ahlâki bir görevdir. Dinimizde bütün canlılara şefkat ve merhamet esastır. Cansız sandığımız tüm varlıklar da Allah’ı zikretmektedirler.