Bir kitap hakkında değerlendirme yazısı nasıl yazılır?

Değerlendirme yazısının sonunda yazarına dair şu bilgiler bulunmalıdır: Yazarın/Yazarların isim ve soy ismi….Değerlendirmenin Formu

 1. Değerlendirilen metnin yazar(larının) ya da editör(lerinin) isim ve soy ismi (Eğer metin derleme ise bu husus belirtilmelidir.)
 2. Kitabın başlığı
 3. Baskı yılı
 4. Baskı yeri.
 5. Yayınevi.
 6. Sayfa sayısı

Kitap tahlil yazısı nasıl yazılır?

Kitap Tahlili Nasıl Yapılır?

 1. Birinci bölüm: “Altını Çizdiklerimiz”
 2. İkinci Bölüm: “Sizin Yorumlarınız”
 3. Üçüncü Bölüm: “Katılmadıklarınız”
 4. Kitabı Okuyun.
 5. Kısa Bir Paragrafta Kitabı Özetleyin.
 6. Sonucu Asla Açıklamayın.
 7. Karakterleri Tartışın.
 8. Yazarın Yeteneğini Tartışın.

Değerlendirme yazılarına ne denir?

Bu şekilde kaleme alınan değerlendirme yazılarına metinler arası okuma adı verilir. Bir deneme, öykü, roman ya da makale hakkında yazılan fikir yazılarına da değerlendirme adı verilir.

Değerlendirme yazısı ne demek?

Değerlendirme yazısı, derleme ya da telif bir yayının (kitap, makale, derleme vb.) tartışılması için kaleme alınan tanıtıcı olmakla birlikte üzerine çalışılan esere eleştirel yorumlarda ve katkılarda bulunan metindir.

Kitap Değerlendirmesi kaç sayfa olmalı?

Eleştiride, genel olarak kitabın konusu belirtilir ve ardından çalışma değerlendirilmeye başlanır, içeriğine dair bazı noktalar desteklenir veya tenkit edilir. Fakat özet söz konusu olunca kitabı konsantre hâle getirerek, her bir bölümün temel meselesini bir-iki paragrafla anlatarak kitabı 7-10 sayfaya “sıkıştırırız”.

Bir kitap analizi nasıl yapılır?

Kitap analizi yaparken, kitap ile ilgili her detaya değinmeniz gerekmektedir. Kitabın sayfa sayısı, yazarı, bölüm sayısı, basım tarihi ve nerede basıldığı gibi pek çok detaya kitap analizinizde yer vermelisiniz. Bu detaylara ayrıntılı bir şekilde yer verirseniz, kitap analiziniz daha zengin bir yapıya sahip olur.