Bir kira bedeli depozito ne demek?

Güvence bedeli olarak da bilinen depozito, özellikle kira sözleşmelerinde karşımıza çıkmaktadır. Bu anlamda depozito, kira sözleşmesi nedeniyle kiraya verenin uğrayabileceği zararları teminat altına almak amacıyla kiracı tarafından verilen para veya kıymetli evrak olarak ifade edilebilir.

Ev sahibi neleri karşılar?

Ev sahibi, evin sözleşme boyunca kiraya verildiği gibi kalmasıyla yükümlüdür. Kullanımdan dolayı yıpranmalar haricindeki gayrimenkul ile ilgili masrafları ev sahibi karşılar. Gayrimenkul ile ilgili sigorta ve vergi gibi giderleri ev sahibi öder.

Ev sahibi hangi durumlarda kira kontratını feshedebilir?

Evin mevcut sahibi, gayrimenkulü satın alan yeni kişi ya da kiracıdan kaynaklanan sebeplerle dava açılarak kira sözleşmesi feshedilebilir. 6098 numaralı Türk Borçlar Kanununun 350. maddesine göre gayrimenkul sahibinin konut ya da iş yeri olarak kullanma ihtiyacı olduğu ya da gayrimenkulün yeniden imarı ve tamiri …

Depozito son kira yerine sayılır mı?

Depozitoyu kiraya verenden alamayacağını düşünerek veya başka bir nedenle kiracılar son bir ya da birkaç kira bedelini ödemeden kiralananı tahliye etmektedir. Ancak yerleşik Yargıtay uygulaması gereğince; kiracı, kira ilişkisi devam ettiği sürece depozitoyu kira bedeline mahsup edemez.

Depozito kaç aylık kira bedelini aşamaz?

Madde 342 – Konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmeyle kiracıya güvence verme borcu getirilmişse, bu güvence üç aylık kira bedelini aşamaz.

Ev sahibi kaç depozito isteyebilir?

Depozito Ne Kadar Alınır? Ev Kiralanırken Ne Kadar Depozito Verilmelidir? Mal sahibi, teminat bedeli konusunda Borçlar Kanunu çerçevesinde belirlenmiş sınırlara sahiptir. Buna göre ev sahibi, 3 aylık kira bedelini depozito olarak isteyebilir; ama daha fazlasını isteyemez.

Kiracı evde bozulan musluğu kim yaptırır?

Bu sebeple kiracının kullanımı sırasında evde çıkan arızaları gayrimenkul sahibi gidermekle yükümlüdür. Bu arızalar, tesisat ya da kombi gibi demirbaş eşyalarda gerçekleştiği takdirde tamir bedelini gayrimenkul sahibi öder.

Ev sahibi kira kontratını iptal edebilir mi?

Borçlar Kanunda mal sahibi ve kiracının haklarına yer veriliyor. Ev sahibi ile kiracının hak ve sorumluluklarının belirtildiği Borçlar Kanunu gereğince taraflar istediği zaman kira kontratını feshedemiyor.

Kira sözleşme tek taraflı fesih edilebilir mi?

Kira sözleşmesi yıllık olarak süreli bir şekilde düzenlenebildiği gibi, süresiz de olabiliyor. Kira sözleşmesini taraflar karşılıklı olarak anlaşarak feshedebiliyor. Kiraya veren, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez. …