Bir işletmenin finansal yönetime göre ana amacı ne olmalıdır nedenini kısaca açıklayınız?

Bir işletmenin finansal amacı, işletmenin değerini maksimize etmektir. Bu amaç, işletmenin ortaklarının servetini maksimize etmek ve hisse senedi değerini maksimize etmek ile uyumludur. Finans yöneticisi, işletme değerini maksimize etmeye yönelik olarak, yatırım ve finansman kararları almaktadır.

Finansal yönetimin temel karar alanları nelerdir?

Bu yüzden Finans Yönetimi için gerekli olan temel kararları 3 başlık altında toplamak mümkündür:

 • Yatırım Kararları Yatırım, sermayenin mal ve hizmet üretimine tahsis edilmesidir.
 • Finansman Kararları
 • Kar Payı Dağıtım (Dividant) Kararları
 • Dönen Varlık Yatırımları

Finansal piyasalar nasıl sınıflandırılır?

Finansal piyasalar çeşitli açılardan aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir.

 1. Para piyasaları – sermaye piyasaları
 2. Tezgah üstü piyasalar – organize piyasalar.
 3. Birincil piyasalar – ikincil piyasalar olarak ayırmaktır.
 4. Spot piyasalar – ileri valörlü piyasalar (türev işlemleri)

İşletme Finansının yerine getirmek durumunda olduğu başlıca iki fonksiyon nedir?

İşletmeler faaliyetlerini yerine getirirken dolayısıyla amaçlarına ulaşırken yerine getirdikleri birçok fonksiyon vardır. Söz konusu bu işletme fonksiyonları temel olarak Yönetim, Pazarlama, Üretim ve Finans olarak gruplandırılabilir. Bu faaliyetler yerine getirilirken yönetim fonksiyonları gerçekleştirilir.

İşletmeler için ne tür fon kaynakları bulunmaktadır?

Dönen varlıklar işletme içerisinde likiditesi yüksek varlıklardır. Başlıca kısa vadeli fon kaynakları; ticari krediler, ticari banka kredileri, tahakkuklar, finansman bonosu, faktoring ve diğer kısa vadeli kaynaklardır.

Finansın temel alanları nelerdir?

Finans alanları

 • Bireysel finans.
 • İşletme finansı
 • Kamu maliyesi.

Finansal karar alanları nelerdir?

Firmalarda temel olarak üç önemli finansal karar durumu söz konusudur. Finansın fonksiyonları olarak da adlandırabileceğimiz bu kararlar yatırım kararları, sermaye yapısı (finansman) kararları ve kar dağıtım kararlarıdır.

Finansal sıkıntı maliyetleri nelerdir?

Doğrudan finansal sıkıntı maliyetleri iflas süreci ile ilgli olarak dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler için katlanılacak giderleri ve yasal olarak ödenmesi gereken ücretleri içeren maliyetlerdir (Aktaş, 1997: 11).