Bir işletmede oryantasyon programı kimlere uygulanır?

Yeni çalışanın yöneticilerle, çalışma arkadaşlarıyla, İnsan Kaynakları Bölümü çalışanlarıyla, iş yeri hekimiyle, eğitmenlerle, pozisyonu gereği çok fazla iletişimde olabileceği bölüm çalışanlarıyla tanıştırılması da temel oryantasyon kapsamında gerçekleştirilir.

Oryantasyon amacı nedir?

Oryantasyon eğitiminin amacı, çalışanın aklındaki sorulara cevap bularak kuruma hızla alışmasını sağlamaktır. İşin yapısını, işlevini, kurumun iş çevresini öğreterek yapacağı işin önemini, hak sorumluluk ve kurum kültürü ile aidiyet hissine sahip olmasını amaçlar.

Oryantasyon sürecinin aşamaları nelerdir?

Oryantasyon Eğitimi Adımları

  • Çalışma yeri ve gerekli ekipmanın hazırlanması.
  • Kurumsal e-posta adresi ve telefon numarasının belirlenmesi.
  • Personel kimlik kartının hazırlanması.
  • Kurum içi iletişim araçlarını kullanarak, işe yeni başlayacak personelin kısa özgeçmişinin diğer çalışanlarla paylaşılması.

Oryantasyon nasil olur?

Oryantasyon eğitimi nasıl yapılır?

  1. Personelin masası ya da çalışma alanı önceden kullanıma hazır hale getirilir,
  2. Personele ait kurumsal e-posta adresi ile telefon numarası oluşturulur,
  3. Personel kimlik kartı hazırlanır,
  4. İlk iş günü personel ekipte yer alan bireylere tanıtılır.

Oryantasyon programı kimlere uygulanır?

İşe yeni başlayan çalışanların gereken tüm bilgileri edinmesi ve kısa sürede işe adapte olması için yapılan bir eğitimdir. Sadece eğitim verilmekle kalmaz aynı zamanda kişinin bu eğitime ve işe uyup uymadığı da denetlenmiş olur.

Oryantasyon eğitimi ne demektir?

Oryantasyon, bir ortama alışmaya kolaylık sağlayan uygulanan yöntemler bütünüdür. Oryantasyon eğitimi, yazılı bir sunum halinde gösterilebilecekken aynı zamanda uygulamalı olarak da verilebilmektedir. Bu eğitim içerisinde içinde bulunulan organizasyonun kuralları da yer alabilmektedir.

Oryantasyon içeriği nedir?

Oryantasyon eğitiminin içeriği şöyledir: Kurumun tanıtılması: Personel kurumun geçmişi, şu anki durumu ve gelecek hedefleri anlatılır. Böylece, personelin kurumu benimsemesi ve kuruma olan aidiyetinin artması sağlanır. Yöneticilerin tanıtılması: Personele şirketteki tüm yöneticilerini tanıtılır.

Oryantasyon eğitiminde neler yer almalı?

Oryantasyon eğitimi şu konuları kapsayabilir: İşletmenin tarihçesi, işletme ürünlerinin/hizmetleri, organizasyon şeması ve bölümler, işletme kültürü, değerler, işletmenin vizyonu, ücret sistemi ve prosedürü, ödüllendirme, bireysel öneri sistemi, sağlık hizmetleri, güvenlik bilgileri, yangın çıkışları, acil çıkışlar ve …

Oryantasyon eğitimi kimlere verilir?

Oryantasyon eğitimini genelde yönetici ya da o iş için görevli kişi verir. Büyük ve kurumsal şirketlerde oryantasyon kapsamındaki tüm uygulamaların ilk yöneticiler ve İnsan Kaynakları Bölümü ile paylaşılması önemlidir. Böylece çalışan için en uygun çalışma düzeni kurulmuş olur.

Oryantasyon için neler yapılabilir?

Yeni öğrencilerin üniversite hayatına ve yerleşke kültürüne hızlı adapte olması amacıyla hazırlanan oryantasyon programında; dersler dışında öğrencilerin faydalanabileceği alanlar, başvuru noktaları, kulüpler, spor ve sosyal tesisler, laboratuvarlar, kütüphaneler, idari birimlerin işleyiş şekli ve öğrencilerin bu …

Oryantasyon belgesi nedir?

Usta öğretici oryantasyon belgesi, belge sahibinin mesleğini farklı kişilere öğretebileceğini gösteren belgedir. Bu belge ile halk eğitim merkezlerinde yarı zamanlı öğretmenlik yapılacağı gibi kadrolu öğretmenlik yapmak da mümkündür.