Bir finansal kredinin geri ödenmeme riskine karşı alacaklı tarafın parasını koruma altına alan bunu da belli bir bedel karşılığında yapan türev ürüne ne denir?

CDS en dar tanımıyla kredi riskini etkin bir biçimde yönetme amacı taşıyan bir çeşit finansal sigorta sözleşmesi, en geniş tanımıyla ise herhangi bir finansal kredinin geri ödenmeme riskine karşı alacaklı tarafın parasını koruma altına alan, bunu da belli bir bedel (sigorta primi) karşılığında yapan kredi türev …

Menkul kıymetleştirme yi nasıl açıklarsınız?

Menkul Kıymetleştirme, “likit olmayan aktiflerin ihraç edilebilecek ve sermaye piyasalarında alım satımı yapılabilecek menkul kıymete dönüştürülmesidir”. (Erdönmez, 2006:75). Bir başka tanıma göre ise; “nakit akımına dayalı finansman sağlamaya yönelik bir finansman tekniği” olarak tanımlanmaktadır.

Ulusal paradan yabancı paraya doğru gerçekleşen yönelmeye ne denir?

Tam dolarizasyon, bir ülkenin ulusal parasını tamamen terk edip, yabancı para birimini resmi para birimi olarak kabul etmesidir.

Menkul kıymetleştirme Nedir Türkiye’de bu konu hakkında bugüne kadar neler yapılmıştır?

Menkul kıymetleştirme likit olmayan aktiflerin ihraç edilebilecek ve sermaye piyasala- rında alım satımı yapılabilecek menkul kıymete dönüştürülmesidir. Bu kapsamdaki aktifler arasında ikametgah amaçlı ipotekler, otomobil kredileri, kredi kartı alacakları ve kira ödeme- leri yer almaktadır.

Menkulleştirme ne demek?

Menkulleştirme, işletmelerin, işletmelerde likit olmayan varlıkların, yatırımcılar için, likit ve pazarlanabilir menkul kıymetler haline dönüştürülmesidir. Bir başka deyişle; alacaklar ve benzeri varlıklar karşılık gösterilerek ihraç edilen, kısa vadeli, teminatlı borç senetleridir.

Karşı taraf riski ne demek?

Karşı taraf riski, başka bir karşı tarafın bu tür bir türev sözleşmesinin türev sözleşmesinin vadesinde veya öncesinde temerrüde düşmesi nedeniyle bir karşı taraf için ortaya çıkabilecek potansiyel beklenen zarar riskidir.

Kredi kullanım ilkeleri nelerdir?

Bireysel ve Ticari Kredilerin Kullandırım İlkeleri

  • Güvenlik ilkesi: Temel amaç kredinin teminatlara başvurmaksızın geri dönmesidir.
  • Karlılık ilkesi: Kredi, güvenlik ilkesini zedelemeden bankanın maliyet yapısına göre uygun fiyatta kullandırılmalı ve masrafların karşılanması için de yeterince komisyon alınmalıdır.

Ticari bankaların Merkez Bankasından aldıkları kredi karşısında ödedikleri faize ne ad verilir?

Ticari bankaların merkez bankasından aldıkları kredi karşısında ödedikleri faize iskonto oranı denir.