Bir apartman görevlisi kaç daireye bakar?

Kapıcıların bakacağı daire sayısı ile ilgili herhangi bir sınırlama bulunmuyor. Kapıcı genel olarak çalıştığı apartmanın tüm dairelerinden sorumlu oluyor.

Kaç daireye kadar Kapıcı zorunlu?

b) Yakıt olarak akaryakıt veya doğalgaz kullanılan konut kullanımlı binalar için bağımsız bölüm sayısının 50’den fazla olması halinde bir, 150-den fazla olması halinde 2 kapıcı dairesi yapılması zorunludur. İlave her 150 daire için ek bir kapıcı dairesi yapılır.

Apartman görevlisi ne iş yapar?

Kapıcı olarak da nitelendirilen apartman görevlileri, anataşınmazın bakımı, korunması, küçük çaptaki onarımı, ortak yerlerin ve döşemelerin bakımı, temizliği, bağımsız bölümlerde oturanların çarşı işlerinin görülmesi, güvenliklerinin sağlanması, kaloriferin yakılması ve bahçenin düzenlenmesi ve bakımı ve benzeri …

Apartman görevlisinin işine nasıl son verilir?

Taraflardan herhangi birinin kapıcılık sözleşmesini sona erdirmek istemini karşı tarafa İradi beyanına “Fesih Bildirimi ” denir. Fesih bildiriminin nasıl yapılacağı konusunda açık bir tanım yoktur ancak noter aracılığı ile karşı tarafa bildirilmesinde fayda vardır.

Kapici gorevleri nelerdir?

Kapıcının Görevleri;

  • Yöneticinin talimatı doğrultusunda konutun kaloriferini zamanında yakmak ısıyı ayarlamak ve söndürmek,
  • Hidrofor ve benzeri araçları çalıştırmak,
  • Anataşınmazın ortak yerlerini ve tesislerini temiz bulundurmak, demirbaşlarını, araç ve gereçlerini, düzenli, bakımlı ve işler şekilde tutmak,

Apartman görevlisi kaç saat çalışır?

Madde 7 — Çalışma süresi genel olarak haftalık 45 saattir. Bu süre çalışma biçimine göre sözleşme ile azaltılabilir. Ayrıca, İş Kanununun 63 üncü maddesindeki süreyi aksatmamak koşuluyla yoğunlaştırılmış çalışma ilişkisi de kurulabilir. Çalışma süresi, kapıcının işte geçirdiği zamandır.

Kapıcı haftada kaç saat çalışır?

Kapıcının çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır.

Site görevlisi kaç saat çalışır?

6) Site Görevlisi, haftalık izin günleri dışında 7,5 saat günlük çalışma süresi hesabı ile haftada 45 saat çalışmaya mecburdur. Kanunen mümkün bulunan ve Site Yöneticisi tarafından lüzum gösterilen fazla çalışmalar buna dâhil değildir.

Kapıcının kıdem tazminatı hesaplanırken bedava oturduğu ev hesaba katılır mı?

Apartman görevlilerinin ücretsiz oturduğu ev kıdem tazminatı hesaplamada önemli bir noktadır. Yani apartman görevlilerinin kıdem tazminatı hesaplanırken bedava oturduğu ev hesaba katılır ve kapıcı lehine sonuç doğurur. Örnek vermek gerekirse; Kapıcının aylık ücreti brüt 3000 TL olsun.

Kapıcı yakıt parası öder mi?

Kapıcı elektrik, su ve yakıt için de ödeme yapmıyorsa, bunların bedeli de, örneğin 300 TL de ücrete eklenecek. Hemen belirtelim Konut Kapıcıları Yönetmeliği’nin 13. maddesi uyarınca, kapıcının su, elektrik, ısınma ve sıcak su giderlerine kısmen veya tamamen katılıp katılmayacağı sözleşme ile belirleniyor.

Kapıcı işçi sayılır mı?

Tabii ki yazımızın konusu olan kapıcılar da mevzuat gereği işçi olarak kabul edilir. İş sözleşmesi yazılı veya sözlü olabileceği için kat mülkiyeti olan herhangi bir binada apartman görevlisi – kapıcı olarak çalışan kişiler de İş Kanunu anlamında işçi sayılır.

Kapıcı haftada kaç gün çalışır?