Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik en son hangi yılda revize edilerek şimdiki halini almıştır?

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik. DİKKAT (!) : Bu Yönetmelik, 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı B.K.K. ile yürürlüğe konulan (RG 19.12

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik gereği itfaiye araçlarının binalara ulaşımında iç ulaşım yollarının taşıma yükü en az kaç ton olmalıdır?

İç ulaşım yollarında olağan genişlik en az 4 m ve çıkmaz sokak bulunması hâlinde en az 8 m olur. Dönemeçte iç yarıçap en az 11 m, dış yarıçap en az 15 m, eğim en çok % 6 ve düşey kurp en az R=100 m yarıçaplı olur. Serbest yükseklik, en az 4 m ve taşıma yükü 10 tonluk arka dingil yükü düşünülerek en az 15 ton alınır.

Yangın söndürme tüpü kaç yıl?

Köpüklü yangın söndürme tüplerinde periyodik bakım ile dolum süresi iki yılda bir yapılır. Halokarbon yangın tüplerinin kontrolü yılda iki kez gerçekleştirilmesi gerekir.

Binalarda acil çıkış kapısı sayısı nasıl hesaplanır?

1000m2 / 10m2/kişi = 100 kişi olduğu görülür. Yönetmelik gereği (Madde 39(2)) 50 kişi yükünü aşan yerlerden 2. acil çıkış gerekir. Toplam çıkış genişliği(kaçış merdiveni için) = (100 kişi / 60 kişi) x 0,5 = 0,833 cm yapılacak merdivene açılacak kapı genişliği bu değerden az olamaz.

Birbirleriyle bitişik yapıları birbirinden ayıran yangın duvarları yangına en az kaç dakika dayanıklı olarak projelendirilir?

MADDE 25- (1) Bitişik nizam yapıları birbirinden ayıran yangın duvarları, yangına en az 90 dakika dayanıklı olarak projelendirilir. Yangın duvarlarının cephe ve çatılarda göstermeleri gereken özellikler ilgili maddelerde belirtilmiştir.

D sınıfı yangın nasıl söndürülür?

D sınıfı yangınlar; magnezyum, titanyum, zirkon- yum, sodyum, lityum ya da potasyum gibi yanıcı metallerde meydana gelen yangınlardır. Metal yangınları boğarak söndürülür ve bunun için D tipi kimyasal kuru toz kullanılır. Bu sınıfın en sık kullanı- lan söndürme maddesi, sodyum klorittir.