Bilim etiği kapsamında intihal nedir?

Türkiye Bilimler Akademisi Bilim Etiği Komisyonu’na göre intihal; aşırma, çalma, yağmalama anlamına gelir (2002, s. 39). TDK’nın tanımına göre aşırma, “Başkalarının yazılarından bölümler, dizeler alıp kendisininmiş gibi gösterme veya başkalarının konularını benimseyip değişik bir biçimde anlatma, intihal.” anlamına …

İntihal nedir akademik?

Akademik çalışma yapan öğrencilerin karşılaştığı en büyük sorun intihale oranının yüksek çıkmasıdır. İntihal Nedir: (TDK: aşırma) Bir kişinin eserinde başka kişilerin ifade, buluş veya düşüncelerini kaynak göstermeksizin kendisine aitmiş gibi kullanması. İntihal bir tür sahtekarlık ve hırsızlıktır.

Yayın etiğinden kim sorumludur?

Editörler; dergide yayınlanan her makalenin dergi yayın politikaları ve uluslararası standartlara uygun olarak yayınlanmasından sorumludur.

Internet üzerinden intihal denetleme yazılımları ne işe yaramaktadır?

Genel hatlarıyla anlatmak gerekirse, intihal tespiti için kullanılan yazılımlar gönderilen bir metni alır ve internette ve aynı zamanda büyük veri tabanlarında bulunan metinler ile eşleştirirler. Tarama tamamlandığında, metnin bilinen kaynaklara olan benzerlik yüzdesini gösteren bir skor elde edilir.

Bilimsel etik ihlali nedir?

Başkalarının fikirlerini, metodlarını, verilerini, uygulamalarını, yazılarını, yapıtlarını ve şekillerini sahiphlerine bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendisininmiş gibi sunmak.

Bilimsel intihal çeşitleri nelerdir?

İntihal Türleri

  • Uydurma (fabrication) Araştırmacının çalışmasında olmayan verileri üreterek araştırmanın niteliğini artırmak için başvurduğu yollardan biridir.
  • Çarpıtma (falsification)
  • Aşırma (plagiarism)
  • Yayın Tekrarı (duplication)
  • Dilimleme (Least Publishable Units)

İntihal nedir ne değildir?

Özet. Başkalarının fikir ve düüşüncelerini kullanmak, bunu yaparken kaynak belirtmemek bilgi hırsızlığı ya da intihal olarak adlandırılır; bu başkasının elbisesini giymeye benzer.

Bilimsel makale yazarken hangi aşamalardan etik sorunlar ortaya çıkabilir?

Bilimsel araştırmayı tehlikeye atan, güvenilirliğini zedeleyen davranışlardır. Bunları; intihal, sahtecilik, saptırma, duplikasyon, bölme ve haksız yazarlık şeklinde özetleyebiliriz.

İntihal programında neler çıkar?

İntihal programı bir yazarın kaleme aldığı eserde yer alan cümlelerin başkasına ait olup olmadığını tespit etmeye yarayan bir programdır. Aynı zamanda kişi kendi yazdıklarının daha önce bir başkası tarafından yazılıp yazılmadığını da bu programları kullanarak öğrenebilir.

İntihal nedir türleri nelerdir?

Başlıca intihal türleri şu şekilde özetlenebilir: Öz-intihal ya da kendi kendine intihal (self-plagiarism) Yanlış alıntı yapmak suretiyle intihal (incorrect citation) Cümle ya da kelimeleri değiştirmek suretiyle intihal (paraphrasing plagiarism)