Bilançoda neler yer alır?

Bilanço, içerik olarak 4 bölümden oluşur. Bilanço başlığı, işletmenin unvan, adının ve bilançonun düzenleme tarihinin yer aldığı kısımdır. Aktif kısım, bilanço tablosunun sol kısmında bulunmaktadır. Aktif kısımda, işletmenin elinde bulunan tüm varlıklar ve alacaklar yer alır.

Bilançoda nelere bakılır?

Şirketin en önemli bilanço ve gelir tablosu kalemleri Dönen varlıklar, Duran varlıklar, Toplam aktifler, Kısa Vadeli yükümlülükler, Uzun Vadeli yükümlülükler, Öz sermaye, Satış gelirleri, Ana ortaklık karı ve zararıdır.

Bilançoda olan ana gruplar nelerdir?

Ana hesap grupları aşağıda gösterildiği gibi isimlendirilir:

 • Dönen varlıklar,
 • Duran varlıklar,
 • Kısa vadeli yabancı kaynaklar,
 • Uzun vadeli yabancı kaynaklar,
 • Öz kaynaklar,
 • Faaliyet hesapları,

Bilançoda finansal yatırımlar nedir?

Finansal enstrüman araçları ile fiyat değişimlerinden getiri sağlamak amacıyla birikimlerin sermaye piyasalarında değerlendirilmesidir. Birikimlerin farklı ihtiyaçlara göre, değişken risk iştahı ile belirli vadelerde çeşitli yatırım araçlarında kullanılmasıdır.

Bilanço neler vardır?

Bilanço, bir işletmenin belirli bir dönemin sonunda alacak ve verecekleri ile tüm mal ve para varlıklarını dengeli biçimde gösteren finansal beyannameye denir. Bir çizelge olan bilanço ile işletmenin sorumlulukları ve özkaynakları raporlanmış olur. Bilanço aynı zamanda şirketin sermaye yapısını da ortaya çıkarır.

Bilançoda yer alan hesap sınıfları nelerdir?

HESAP SINIFLARI

 • DÖNEN VARLIKLAR.
 • DURAN VARLIKLAR.
 • KISA VADELİ YABANCI VARLIKLAR.
 • UZUN VADELİ YABANCI VARLIKLAR.
 • ÖZKAYNAKLAR.
 • GELİR TABLOSU HESAPLARI.
 • MALİYET HESAPLARI.

Yatırım türleri nelerdir finansal yönetim?

Yatırım

 • Yatırım Türleri. Tasarruf edilen parayı artırmak için tercih edilebilecek birden fazla yöntem mevcuttur.
 • Yatırım Araçları(Finansal Piyasalar)
 • Tahvil.
 • Bono.
 • Yatırım Fonları
 • Hisse Senedi.
 • Vadeli İşlem ve Opsiyonlar(VİOP)
 • Eurobond.

Finansal yatırımlar nelerdir?

Finansal Yatırımlar; uzun vadeli amaçlarla satın alınan Finansal Varlıklardır. Hisse senedi, devlet tahvili, özel sektör tahvili vb. gibi finansal varlıklara yapılan yatırımlar, Finansal Yatırımlar olarak isimlendirilir (Karabıyık ve Anbar, 2010: 2).

Bilançonun ana kalemleri nelerdir?

1.Bilanço Kalemleri.

 • A- BİLANÇO Hesapları,
 • B- GELİR TABLOSU Hesapları,
 • C- MALİYET Hesapları’dır.
 • 1- DÖNEN VARLIKLAR.
 • 2- DURAN VARLIKLAR.
 • 3- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR.
 • 4- UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR.