Beyaz yakalı suç ne demek?

suç biliminde, şiddet içermeyen, konusu daha çok maddi değerler olan, dolandırıcılık, banka hortumlama, kara para aklama, kalpazanlık gibi bireysel ya da organize olarak işlenebilen suçların ifade biçimidir.

Profesyonel suçlar nedir?

Profesyonel Suç: Kişinin belli bir suçta uzmanlaşması ve hayatını o suçu işleyerek kazanmasını ifade eder.

Beyaz yakalı suç terimini ilk kez kullanan kimdir?

Beyaz yaka suçu (white collar crime) kavramı, ilk kez 1939 yılında Edwin H. insanlar kent toplumunun sosyal patolojisinin mağdurudur. niteleyen bir terim olarak sosyoloji literatüründe de kullanılmaya başlamıştır.

Beyaz yaka çalışan nedir?

Ofis çalışanı olarak da bilinen beyaz yakalılar, ağırlıklı olarak şirketlerin satış, pazarlama, yönetim, planlama, AR-GE, insan kaynakları ve halkla ilişkiler departmanlarında görev alır. Beyaz yaka işler şirket yönetimindeki en üst kademelere kadar yükselen hiyerarşik bir yapıyı takip eder.

En yaygın beyaz yakalı suçlar nelerdir?

Ticari Sırları Açığa Çıkarma Suçu (TCK 239): Beyaz yaka suçları içerisinde en sık karşılaşılan suç ticari sırları açık etme suçudur. Ticari sırları açığa çıkarabilmek için kişinin belirli ticari sırra sahip olması, kural olarak bazı meslek grupları içerisinde yer alması gerekir.

Beyaz yakalıların işlediği suçlar nelerdir?

Dolandırıcılık, rüşvet, kick back, görevi kötüye kullanma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama (kara para aklama)… Bunlar beyaz yaka suçları diye tabir edilen suç grubu içinde yer alan suçlardan bazıları.

Toplumsal suç ne demek?

11.1. Toplumsal Sapma, Toplumsal Kontrol ve Suç Sapma (veya sapkınlık), bir topluluk ya da toplumda, önemli sayıda insan tarafından kabul edilen belli bir normlar kümesine uyum göstermeme olarak tanımlanabilir.

Geniş anlamda bilişim suçları nelerdir?

Bilişim suçları, diğer bir deyişle siber suçlar; bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi çağdaş iletişim araçları veya pos makinası gibi alışveriş araçları kullanılarak elektronik ortamda işlenen her türlü suç olarak tanımlanabilir.

Beyaz yakalılar günümüzde hangi Terimde kullanılır?

Sanayi toplumunda mavi yakalılar yani “makine işçisi” varken, 1980’lerde beyaz yakalılar, yani “masa başı işçileri” tanımı ortaya çıkmıştı. Günümüzde ise bilişim ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak bilgi çağının yeni işçileri olan “altın yakalı” tanımı kullanılmaya başlanmıştır.

Suçu açıklayan altkültür kuramının temsilcileri kimlerdir?

Alt kültür kuramlarının önde gelen temsilcileri arasında; Cohen, Cloward ve Ohlin, Miller ve Wolfgang gibi isimler bulunmaktadır. Cohen, suç alt –kültürünün; alt ve orta sınıf kültürü arasındaki çatışmanın bir sonucu olarak ortaya çıktığını belirtmektedir.

Pembe Yakalı ne demek?

Pembe yakalı işçi, bakım odaklı kariyer alanında ya da tarihsel olarak kadınların işi olduğu düşünülen alanlarda çalışan birini ifade eder.

Sarı yaka ne demek?

Sarı Yakalılar aslında beyaz yakaların üstü diyebiliriz. Beyaz Yakalardan daha iyi eğitim görmüş ve daha tecrübeli kişiler denilebilir. Örnek olarak bir çalıştığı yerde pişmiş birinin kendi şirketini kurması sonucu sarı yaka olması.