Beyannamede an kodu ne demek?

Birinci alt-bölüm : Birinci alt-bölüme Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme’ye taraf ülkelerden yapılacak ithalata ilişkin işlemlerde “EU” kodu, diğer ülkelerden yapılacak ithalata ilişkin işlemlerde ise “IM” kodu yazılır. Beyannamenin antrepo işlemlerinde kullanılması halinde bu alt-bölüme “AN” kodu yazılır.

Gümrük beyannamesini kim doldurur?

Gümrük Beyannamesi doğrudan doğruya mal sahipleri ile kanuni vekilleri yani gümrük müşavirleri tarafından düzenlenmektedir.

Bir devam formunda en fazla kaç kalem mal gösterilebilir?

Kullanılan takım ve devam formlarında beyan edilen eşyanın toplam kalem adedi yazılır. Devam formları kullanıldığında, kalem sayısı, “eşyanın tanımı”na ilişkin 31 no.lu kutuların sayısına eşit olmalıdır.

Beyannamede ex ne demek?

Gümrük Beyannamesine Kaydedilen Bilgiler Beyan (Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmeye taraf ülkelere yönelik ihracat işlemlerinde “EU” kodu, diğer ülkelere yönelik ihracat işlemlerinde ise “EX” kodu yazılır.) Formlar (Birden fazla kalem eşya olması dolayısıyla devam formlarının kullanılması halinde doldurulur.)

Ithalatta gümrük beyannamesini kim düzenler?

İhracatta gümrük mevzuatı uyarınca doldurularak ilgili ihracatçı birliği tarafından onaylanmasından sonra gümrük idaresine sunulan belgedir. Gümrük Beyannamesi doğrudan doğruya mal sahipleri ile kanuni mümessilleri veya vekilleri tarafından düzenlenmektedir.

Bilge sisteminde gümrük beyanı nasıl yapılır?

BİLGE sisteminde gümrük beyanı nasıl yapılır? BİLGE sistemi üzerindeki gümrük beyannamesi birden fazla ekrandan oluşur. Ekranlarda yer alan ve doldurulması zorunlu olan tüm alanlara istenilen bilgiler girildikten sonra beyanname gümrük bilgisayar sistemine kaydedilir.

Navlun faturasını kim düzenler?

Navlun Faturası (Freight Invoice) Navlun, deniz ve/veya iç su yolu ile taşımacılıkta malın taşıma ücretinin ifadesidir. CF veya CIF teslim şekilleri ile satışta, navlun satıcı-ihracatçı tarafından ödenmektedir.

Antrepo beyannamesi ne demek?

Eşyanın antrepoya alınması için gümrük beyanında bulunmanız gerekir. Bu çerçevede vereceğiniz gümrük beyannamesine “antrepo beyannamesi” denir. Antrepodaki eşyanın eşyanın buradan çıkarılması, ancak antrepo rejimini sona erdiren yeni bir gümrükçe onaylanmış başka bir işlem veya kullanıma tabi tutulması ile mümkün olur.