Belirli süreli iş sözleşmesi işçi tarafından haklı neden olmadan feshedilirse işverenin hakları nelerdir?

Belirli süreli iş sözleşmesi işçi tarafından haklı neden olmadan feshedilirse işveren aylık ücretin dörtte birine eşit bir tazminat ve ek zararlarının giderilmesini isteme hakkına sahiptir. İşveren söz konusu hakkını 30 gün içinde talep etmelidir. Aksi takdirde tazminat isteme hakkı düşer.

Belirli süreli iş sözleşmesi ne zaman belirsiz olur?

Nitekim Borçlar Kanunu’nun 430. Maddesi; “Belirli süreli sözleşme, süresinin bitiminden sonra örtülü olarak sürdürülüyorsa, belirsiz süreli sözleşmeye dönüşür.

Belirli süreli iş sözleşmesi yazılı olmak zorunda mı?

İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı hallerde sözleşme belirsiz süreli sayılmaktadır. Kanun’un 8. maddesinde yer alan ilgili düzenlemeye göre süresi bir yıl ve daha fazla olan iş sözleşmeleri yazılı şekil şartına tabidir.

Belirli süreli iş sözleşmesi nelerdir?

Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak işveren ile işçi arasında yazılı şekilde yapılan iş sözleşmesi belirli süreli iş sözleşmesidir. İş kanununa göre belirli süreli iş sözleşmesinin yazılı olarak yapılması gerekmektedir.

Belirli süreli iş sözleşmesi hangi durumlarda feshedilir?

Belirli süreli iş sözleşmesi genel olarak şu hallerde sona erer: İşçinin ölmesi halinde sona erer. Ancak işveren ölmüşse mirasçılar işverenin hak ve yükümlülüklerine sahip olur. Sözleşmede yer alan belirli süre sona ermişse sözleşme sona erer.

Belirli süreli iş sözleşmesi kıdem tazminatı ödenir mi?

Belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir neden olmadıkça, birden fazla üst üste (zincirleme) yapılamaz. İş sözleşmelerinin belirsiz süreli olması asıl, belirli süreli olması istisnadır. Kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde sona erer ise kıdem tazminatı ödenecektir.

Belirli süreli iş sözleşmeleri zincirleme şekilde yapılırsa ortaya çıkan hukuki sonuçları neler olur?

BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMELERİNİN ÜST ÜSTE YAPILMASI “Belirli süreli iş sözleşmesi, esaslı bir neden olmadıkça, birden fazla üst üste (zincirleme) yapılamaz. Bu şekilde üst üste yapılan belirli süreli iş sözleşmelerinin iş hukuku anlamında geçerliliği bulunmamaktadır ve baştan itibaren belirsiz süreli kabul edilir.

Işçinin iş sözleşmesi ne zaman feshedilmiş olur?

İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra, İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra feshedilmiş sayılır.

Belirsiz süresiz iş sözleşmesi nedir?

İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı sözleşmelere belirsiz süreli iş sözleşmesi denilmektedir. Başka bir deyişle çalışanın ne kadar süre ile çalışacağı, yaptığı işin ne zaman sona ereceği gibi bilgiler açıkça yazılı bir şekilde kararlaştırılmadığı sözleşmedir.

Iş sözleşmesi türleri nelerdir?

İş Sözleşmesi Türleri Nelerdir?

  • Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi.
  • Belirli Süreli İş Sözleşmesi.
  • Tam Zamanlı İş Sözleşmesi.
  • Yarı (Kısmi) Zamanlı İş Sözleşmesi.
  • Çağrı Üzerine Çalışma Esasına Dayanan Sözleşme.
  • Uzaktan Çalışma Esasına Dayanan Sözleşme.
  • Deneme Süreli İş Sözleşmesi.
  • Takım İş Sözleşmesi.