Belediyelerin sosyal hizmet alanındaki görevleri nelerdir?

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7. maddesinin (v) bendine göre “ …yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek…” …

Belediyelerin sosyal hizmetlerinin kapsamı nedir?

Türkiye’de belediyelerin sosyal hizmet ve sosyal yardım alanındaki hizmetlerinden yararlananlar arasında, kadınlar, yaşlılar, engelliler, çocuklar, gençler, yoksullar ve toplumdaki diğer kesimler yer almaktadır.

Belediyelerin kaynakları nelerdir?

Belediye Gelirleri Kanununda sayılan ve doğrudan beledilerce toplanan vergiler şunlardır; İlan ve Reklam Vergisi, Eğlence Vergisi, Haberleşme Vergisi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi, Yangın Sigorta Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisidir.

Belediyelerin hizmet yöntemleri nelerdir?

Belediyelerin hizmet yöntemleri:

 • Emanet,
 • Yönetimlerarası işbirliği.
 • İhale-sözleşme.
 • İmtiyaz.
 • Yap-işlet devret.
 • Belediye şirketleri ve ortak girişimler.
 • Gönüllü organizasyonlar.
 • Kendi kendine hizmet.

Ülkemizde belediyelerin sosyal hizmet uygulamaları nelerdir?

Yatırım Dolayısıyla belediyelerin genel sosyal hizmet faaliyetleri; mobilize etme, yönlendirme, kılavuzluk ve rehberlik etme toplumsal kesimlere yönelik danışmanlık hizmeti verme, onları belli gün ve olaylarda yönlendirme, halka sorunlarını nasıl ve hangi kurumlarla çözebilecekleri konusunda yardımcı olmaktır.

Sosyal yardım belediyeciliği nedir?

Sosyal belediyecilik, sosyal devletin yereldeki yansımasıdır. Bu kavram, halkın ihtiyaçlarının onlara en yakın birimlerce karşılanması ve sadece teknik altyapı hizmetlerinin değil, kültürel, ekonomik ve sosyal ihtiyaçların karşılanmasını da içerir.

Belediyelerin sosyal yardımları nelerdir?

Belediyeler Tarafından Yapılan Yardımlar Nelerdir?

 • Belediye para yardımı(nakdi yardım)
 • Gıda ve erzak yardımı
 • Odun ve kömür yardımı
 • Muhtaç asker ailesi yardımı
 • Kırtasiye yardımı
 • Öğrenciler için okul yardımı
 • Belediye yaşlı bakım hizmetleri.
 • Giyecek yardımı

Belediyelerin bütçesi nereden gelir?

Belediye Gelir Bütçesi; vergi gelirleri, vergi dışı gelirler, özel yardımlar ve fonlar olmak üzere üç tür gelirden oluşur. Bu gelirlerin yasal dayanakları bütçede gösterilir. Bütçede gelirler, vergi gelirleri (1), vergi dışı gelirler (2), yardım ve fonlar (3) rakamlarıyla kodlanır.

Belediyelerin halka verdiği hizmetler nelerdir?

Belediye öncelikle imar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal …