Başkasının resmini paylaşmak suç mu?

Kişinin fotoğrafının izinsiz olarak sosyal medyadan paylaşılması Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme (TCK Md. 136, 137) suçunu oluşturur. Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak başkasına veren , yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Sosyal medyada başka birinin fotoğrafını paylaşmak suç mudur?

Kişilerin rızası olmadan sosyal medyada fotoğraflarını paylaşmak suç teşkil ediyor. Paylaşım yapanlara 1 milyon lirayı aşan ceza uygulanabiliyor.

Birinin gizlice fotoğrafını çekmek suç mu?

Kişinin özel alanında izinsiz bir şekilde fotoğrafının çekilmesi suç.tur ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçuna sebebiyet verir. Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Fotoğraf yaymanın suçu nedir?

Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçunun Nitelikli Hali (TCK md. 134/2) Özel hayatın gizlilik alanına ilişkin ses ve görüntülerin “ifşa” edilmesi, özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun nitelikli (ağır) şeklinin meydana gelmesine neden olur. İfşa etmek, gizli bir şeyi açığa vurmak, yaymak anlamlarına gelir.

Izinsiz fotoğraf kullanımı nereye şikayet edilir?

Fotoğraflarınızın izinsiz paylaşılması üzerine Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunabileceğiniz gibi, fotoğraflarınızın izinsiz paylaşılması nedeniyle hissettiğinizderin elem ve ıstırabın bir nebze de olsa hafifletilebilmesini teminen manevi tazminat davası açabilirsiniz.

Izinsiz fotoğraf paylaşımı cezası ne kadar?

Madde 135’e göre, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesi, Madde 136’ya göre ise kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişilerin, 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları öngörülmektedir.

Polisi çekmek suç mu?

“Emniyet “görüntü çekenler hakkında işlem başlat” genelgesi yayımladı. Kamuya açık alanda gerçekleşen adli bir olayı görüntülemek suç değil.

Birini kameraya çekmek suç mu?

Yargıtay, kendisine karşı gerçekleşen eylem nedeniyle başka türlü delil elde etme imkanı bulunmayan kişinin, kamera kaydı almasını hukuka uygun kabul etmiştir. Görüleceği üzere ani gelişen, başka türlü delil elde imkanı olmadığında haksız eylemi kameraya kaydetmek mümkündür.