Banka bilançosunun varlıkları ve yükümlülükleri arasındaki farka ne denir?

Bu şekilde değerlendirildiğinde, sermaye, bankanın varlıkları ile borçları arasındaki farkı ifade eden net değer olarak ele alınmaktadır. Bankanın sermayesi veya daha doğru bir deyimle net değeri, varlıkların değerinde yaşanacak bir düşme karşısında bir güvence olma özelliği taşımaktadır.

Banka bilançosunun aktifinde neler yer alır?

Pasif yaratarak veya yükümlülük satarak elde edilen bu fonlar gelir getirici varlıkların (kredi ve menkul kıymet gibi) satın alınmasında kullanılır.

 • Mevduatlar.
 • Mevduat Dışı Kaynaklar.
 • Diğer pasifler.
 • Sermaye.
 • Rezervler.
 • Krediler.
 • Menkul Kıymetler.
 • Diğer Varlıklar.

Bankaların karşı karşıya kaldığı riskler nelerdir?

Faiz Riski. Faiz riski bir bankanın varlık ve yükümlülükleri arasın-

 • Piyasa Riski. Piyasa riski, varlık ve yükümlülüklerin değişimi yani.
 • Bilanço Dışı Riskler.
 • Döviz Kuru Riski.
 • Ülke Riski.
 • Teknoloji ve Operasyonel Riskler.
 • Likidite Riski.
 • İflas Riski.
 • Banka bilançosu aktif kalemleri nelerdir?

  Yani ufak tefek kıytırık detaylardan ziyade öncelikle banka bilançosunun ana başlıklara odaklanmanız gerekir. İşte bankanın para kazanmayı beklediği yatırımlarına da aktif denir ve burada sırasıyla nakit, kredi, menkul kıymet ve binalar araçlar v.b. bulunur.

  Nakdi kredi türleri nelerdir?

  Nakdi Krediler

  • Spot Krediler. Faiz oranının kullanım tarihinde belirlenerek sabitlendiği bu kredi türünün faiz ve anapara tahsilatı vade sonunda gerçekleştirilir.
  • Rotatif Krediler.
  • Taksitli Ticari Kredi.
  • Kredili Mevduat Hesabı
  • Döviz Kredileri.
  • Dövize Endeksli Kredi.
  • İhracat Kredileri.
  • İştira – İskonto Kredileri.

  Bankacılık krizleri nelerdir?

  Bankacılık krizleri, finansal maliyetlere ve üretim kayıplarına yol açmaktadır. Finansal maliyetler, devlet tarafından bankalara sağlanan sermaye desteğini, mevduat sahiplerine yapılan ödemeleri ve bankacılık sektörünün yeniden yapılandırılması ve rehabilitasyonunu kapsayan harcamaları içermektedir.

  Bankacılıkta risk yönetiminin amacı nedir?

  Çünkü risk yönetimi getiri, sermaye ve riski ilişkilendiren; bunlar arasında optimum dengeyi sağlayan bir yaklaşımdır. Bankalar getiri sağlamak amacıyla aldıkları kararlar ile kaynaklarını çeşitli alanlarda kullanırlar. Bu işlemler sırasında çeşitli riskleri üstlenirler.

  Banka özkaynak kalemleri nelerdir?

  Bankalarda özkaynak unsurlarının neler olduğunu bilmek.

 • Ana sermaye, yedek akçe, katkı sermaye kavramlarını bankacılık mevzuatı
 • Birincil ve ikincil sermaye benzeri borçlara ilişkin düzenlemeyi bilmek.
 • Özkaynak.
 • Yedek Akçe.
 • Katkı Sermaye.
 • Birincil Sermaye Benzeri Borçlar.
 • İkincil Sermaye Benzeri Borçlar.