Bağışlama türleri nelerdir?

Bağışlama sözleşmesi nedir?

 • Kimler bağışlama sözleşmesi yapabilir?
 • Bağışlama sözü vermek TBK 288.
 • Bağışlama sözleşmesi elden bağışlama TBK 289.
 • Koşullu (şartlı) bağışlama TBK 290.
 • Yüklemeli bağışlama TBK 291.
 • Bağışlayana dönme koşullu bağışlama TBK 292.
 • Bağışlamadan vazgeçme (rücu)
 • Bağışlama sözleşmesi hangi tür hukuk?

  Bağışlama kural olarak tek taraflı bir anlaşma olmakla beraber iki taraflı bir hukuki işlemdir. Bağışlamanın gerçekleşmesi için lehine bağış yapılanın bağışı kabul iradesini açıklaması şarttır.

  Bağışlanan taşınır geri alınır mı?

  Kanun maddesinden de anlaşılacağı üzere, bağışlanan bir taşınmazla ilgili, taahhüt edilen yüklemenin yerine getirilmemesi durumunda, bağışlayan kişi, bağışladığı taşınmazını geri alabilir.

  Bağışlama sözleşmesi ivazlı mı?

  Ancak bağışlama sözleşmesi iki taraflı hukukî işlem olsa da tek tarafa borç yükleyen işlem niteliğindedir. Ancak bağışlama sözleşmesi satış ve mal değişim sözleşmesinden farklı olarak tek tarafa borç yükleyen, başka bir ifadeyle karşılıksız (ivazsız) bir sözleşmedir.

  Bağışlama sözleşmesi ile ilgili ifadeler nelerdir?

  Bağışlama sözleşmesi 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda (“TBK”) 285 ila 298. maddeler arasında düzenlenmiştir. Bağışlama sözleşmesi bağışlayanın sağlararası sonuç doğurmak üzere malvarlığından bağışlanana karşılıksız olarak kazandırma yapmayı üstlendiği sözleşmedir.

  Şartlı bağışlama nedir?

  Bağışlayanın sağlararası sonuç doğurmak üzere, malvarlığından bağışlanana karşılıksız olarak bir kazandırma yapmayı üstlendiği sözleşme, bağışlama sözleşmesi olarak tanımlanıyor. Söz konusu bağış işlemi herhangi bir koşula bağlanmadan yapılabileceği gibi koşullu olarak da yapılabiliyor.

  Bağışlama sözleşmesi şekle tabi mi?

  Bir taşınmazın veya taşınmaz üzerindeki ayni bir hakkın bağışlanması sözü vermenin geçerliliği, ancak resmî şekilde yapılmış olmasına bağlıdır. Şekle uyulmaması sebebiyle geçersiz olan bağışlama sözü verme, bağışlayan tarafından yerine getirildiğinde, elden bağışlama hükmündedir.

  Kesin hükümsüzlük ne demek?

  Kamu düzenine, ahlaka, kanunun emredici hükümlerine ve kişilik haklarına aykırı sözleşmeler kesin hükümsüzlük anlamına gelmektedir. Bu doğrultuda sözleşmenin içerdiği maddelerden bir kısmının hükümsüz olması, diğerlerinin geçerliliğini herhangi bir şekilde etkilemez.

  Hibe edilen mal geri alınabilir mi?

  Herhangi bir ürünü veya bedeli, bir başkasına bağışlamak yani geri alınmaksızın vermek diyebiliriz. Yatırım yapmak isteyenlere ve işini geliştirmek isteyenlere devletin verdiği hibe adlı ödenekler, tekrardan geri alınmaz.

  Bağışlama sözleşmesinde hangi durumlarda tapuya şerh verilebilir?

  Bağışlama koşula bağlı olarak da yapılabilir. Bağışlayan, bağışlananın kendisinden önce ölmesi durumunda bağışlama konusunun kendisine dönmesi koşulunu koyabilir. Bağışlama taşınmaza veya taşınmaz üzerindeki ayni bir hakka ilişkin ise bağışlayana dönme koşulu tapu siciline şerh verilebilir.

  Bağışlamadan rücu şerh edilir mi?

  TMK m. 292/II hükmünde gereğince ise “Bağışlama konusu, taşınmaza veya taşınmaz üzerindeki bir ayni hakka ilişkin ise, bağışlayana dönme koşulu tapu siciline şerh verilebilir.”. Bu düzenlemeyle bağışlayana dönme koşulunu şerhe vücut verilmiştir.