Bağış vergisi ne kadar?

Bağış Durumunda: Gayrimenkulün bağışlandığı kişi, “Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi” vermekte ve yüzde 10-30 oranında (ana, baba, eş ve çocuklara bağışta yüzde 5-15 arasında) Veraset ve intikal Vergisi ödenmektedir.

Banka dekontu bağış makbuzu yerine geçer mi?

Online olarak yaptığınız bağışları kredi/banka kartınızla yaptığınız için makbuz kesilememekte, kart ekstreniz geçerli olmaktadır. ‘ maddesine istinaden banka dekontları bağışın belgelendirilmesi ve vergide indirim konusu yapmak için yeterlidir. Ayrıca bağış makbuzu kesilmesine gerek yoktur.

Yapılan bağışlar Vergiden Düşer mi?

3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kanunu’nun 9. maddesinde; “…..Fona ve Vakfa yapılacak bağış ve yardımlar her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Bu bağış ve yardımlar Kurumlar ve Gelir Vergisi matrahından indirilebilir.” hükmü bulunmaktadır.

TEMA vakfına yapılan bağışlar gider yazılabilir mi?

3388 sayılı kanun Madde 3 –…..2. bendi… “Vakfa yapılacak bağış ve yardımlar; her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Bu bağış ve yardımlar Kurumlar ve Gelir Vergisi matrahından indirilebilir.”

Bağış vergisi var mı?

SMS yoluyla yapılan bağışlarda Özel İletişim Vergisi ve Katma Değer Vergisi gibi vergiler hesaplanmaz. Faturanıza ilave bir tutar olarak bağış eklenir. Başka bir deyişle bağışlar KDV ve ÖİV’nin konusuna ve matrahına dahil değildir.

Bağış tapu harcı ne kadar?

İşlemin mali yönü: Emlak beyan değerinden düşük olmamak şartıyla bağış için beyan edilen değer üzerinden binde 68,31 oranında tapu harcı alınır. Tapu Harcı bağışı kabul eden taraftan tahsil edilir.

Bağış makbuzu fatura yerine geçer mi?

Bağış ve yardımın belgelendirilmesi” başlıklı bölümünde de; “Ayni veya nakdi olarak yapılan bağış ve yardımların kurumlar vergisi mükelleflerince indirim olarak dikkate alınabilmesi için makbuz karşılığı yapılmış olması gerekli ve yeterlidir.

Şartlı bağış ne demek?

Ayni bağışlar şartlı veya şartsız olarak gerçekleştirilebilir. Şartlı Bağış nedir? Bağışçının, belli bir şartın yerine getirilmesi amacıyla kurumumuza yapmış olduğu para ve malzeme bağışıdır. Şartlı bağışlar sadece yapıldıkları proje, faaliyet, yer, amaç için kullanılabilir.

Okullara yapılan bağışlar gider yazılır mı?

yapılan her türlü nakdî ve aynî bağış ve yardımların tamamı kurum kazancının tespitinde hasılattan gider olarak indirilir.” faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımların tamamı kurum kazancının tespitinde hasılattan gider olarak indirilebilmektedir.

Kızılay’a yapılan bağışlar gider yazılır mı?

Buna göre, düzenlemeyle nakdi bağışların indirimi sınırsız olarak öngörülmüş, ayni bağışların beyan edilen gelirden indirimine olanak sağlanmamıştır. Özetle Kızılay’a nakdi olarak yapılan bağışın tamamı gider gösterilebilmekte ve vergi matrahından düşülebilmektedir.

Cami derneklere yapılan bağışlar gider yazılır mı?

izin ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethanelerin inşası ve bu tesislerin varlıklarını sürdürebilmek için yapılan ayni ve nakdi bağış ve yardımların tamamı kurum kazancından indirilebilecektir.

Devlet okullara yapılan bağışlar gider yazılır mı?