Bağ-Kur ödemeleri geçici vergide nereye yazılır?

Yukarıda yer alan hüküm ve açıklamalar uyarınca; 5510 sayılı Kanun’un 4/b maddesinde belirtilen sigorta (eski Bağ-Kur) primlerinizin ilgili dönemlere ilişkin olup, ödenmiş olması ve belgelendirmek şartıyla, ilgili dönem geçici vergi beyannamenizin 21’inci satırında yer alan ”Diğer İndirimler” bölümünde gösterilip …

Huzur hakkı gelir vergisine tabi mi?

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre huzur hakkı ödemeleri ücret kapsamında gelir vergisi tevkifatına tabi bulunmaktadır.

Geçmiş yıllar zararları nedir?

Geçmiş yıl zararları ticari bilançoya göre ortaya çıkan zarar değil, kurumlar vergisi beyannamesinde ortaya çıkan mali zarardır. 3. Kanundaki 5 yıllık süre zararın ortaya çıktığı hesap döneminden sonraki 5 yıllık süreyi kapsar.

Geçici vergide bagkur primi nereye yazılır 2020?

Bağ-Kur primleri beyanname üzerinde “Diğer İndirimler” sütununda gösterilir.

Bağ-Kur primi gelir vergisinden düşülür mü?

Dönem sonunda yıllık beyannamede beyan edilen kazanç olmaması veya yetersiz olması halinde, geçici vergi dönemlerinde indirilen ödenmiş Bağ-Kur primleri tutarının, yararlanılması mümkün olan kısmı; gelir vergisi mükelleflerince gelirden indirilebilecektir.

Geçmiş yıl zararları kaç yıl mahsup edilir?

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 9. maddesine göre, kurumlar vergisi beyannamesinde, her yıla ilişkin tutarlar ayrı ayrı gösterilmek ve 5 yıldan fazla nakledilmemek şartıyla geçmiş yılların beyannamelerinde yer alan zararlar, kurum kazancından indirilebilir.

Huzur hakkı agi olur mu?

Huzur hakkı GVK 61. maddeye göre Ücrettir. Ücretten GV kesileceğine göre elbette AGİ’dende yararlanır.

Huzur hakkı ne kadar olmalı?

Huzur hakkı hesaplanırken nelere dikkat etmeliyiz?

24.000 TL’ye kadar %15
53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, fazlası %20
190.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL, fazlası %27
650.000 TL’nin 190.000 TL’si için 46.390 TL, fazlası %35
650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 207.390 TL, fazlası %40