Babadan kalan mirasa eşler ortak olabilir mı?

Sadece evlilik birliği sürerken vefat eden eşin babasından kalan mirasa sağ kalan eşi ortak olabilir. Boşanmış olan eşler, babadan kalan mirastan pay alamaz. Ancak boşanma davası sürerken vefat eşin mirasından pay alınabiliyor. Boşanmış olan eşin babadan kalan mirasta hakkı ise bulunmuyor.

Baba oğlunun malını alabilir mi?

Malvarlığına sahip olan çocuğun malvarlığı, ana ve babası tarafından kullanılabilir. Kullanma hakkı ana ve babanın velayete sahip olması ile ilişkilidir. Ancak kullanma hakkı ve velayet ilişkisi sıkı bir ilişki değildir. Bu yüzden ana ve baba velayeti kusurları sebebiyle kaybetmedikçe kullanma hakkına sahip olur.

Bir baba mirasını tek çocuğa bırakabilir mi?

Medeni Kanun gereğince, mirasbırakanın birinci derece mirasçıları, onun altsoyudur. Çocuklar eşit olarak mirasçıdırlar. Mirasbırakandan önce ölmüş olan çocukların yerini, her derecede halefiyet yoluyla kendi altsoyları alır.

Mal paylaşımında avukat yüzde kaç alır?

Mal paylaşım davalarında genellikle %10-25 arasında nisbi avukatlık ücreti takdir edilmektedir.

Baba sağ iken reddi miras yapılır mı?

Mirasın reddi hakkına sahip olanlar, kanuni ve atanmış mirasçılardır. Mirasın reddi, ancak miras hakkının mirasçıya geçmesinden sonra söz konusu olabilir. Miras bırakan henüz hayatta iken, mirasın reddi mümkün değildir.

Anne baba sağ iken miras davası açılır mı?

Sağ iken kişiye karşı hukuki yönden bir müracaat yolu bulunmuyor. Ancak mirasbırakan öldükten sonra mirasçılar tasarrufun iptali davası açabiliyorlar.

Baba sağ iken mal verebilir mi?

BABA MALINI İSTEDİĞİ EVLADINA VEREBİLİR Mİ? Kişiler edinmiş oldukları malvarlığını dilediği gibi kullanabilir veya devredebilir. Buna engel herhangi bir durum söz konusu değildir. Dolayısıyla anne/baba sağ iken saklı paylı mirasçıların saklı payını ihlal etmemek şartıyla malını istediği evladına devredebilir.

Mirası istediği çocuğuna bırakabilir mi?

Medeni Kanun’a göre, kişi ölmeden önce vasiyetname ile mirasını istediği kişi ya da kişilere bırakabilir. Fakat her ne olursa olsun yasal mirasçıların “saklı pay” adı verilen miras paylarına dokunulamaz. Saklı pay, altsoy (çocuk ve torun) için miras payının yarısıdır.