Aynı anda kaç yerde sigortalı olmak?

Cevap: Bir kişinin birden çok işyerinde çalışmasında yasal bakımdan bir engel yoktur. Konunun Sosyal Güvenlik yanına bakacak olursak ise işçiyi çalıştıran her iki işverenin de Sosyal Güvenlik Kurumu’na prim ödemesi zorunludur.

Şirketi olan biri sigortalı çalışabilir mi?

– Şirket sahipleri ya da ortakları 1 Ekim 2008 tarihinden sonra kendi şirketlerinde SSK’lı olamıyorlar. – SSK’lı olarak çalışırken, kendi işyerine veya başka işyerine ortak ya da yönetim kurulu üyesi olanlar sigortalılıkları bitinceye kadar Bağ-Kur kapsamına alınmayacak, SSK’lı olarak devam edecekler.

Sigortalı calisan biri dukkan açabilir mi?

Yani kısaca; SSK’lı çalışan kişi, kendi hesabına iş yeri açarsa, SSK’lılık durumu devam eder ve kesintiye uğrayıncaya kadar Bağ-Kur’a geçmek zorunda değildir. Sigortalı çalışıyorken iş yeri açılması durumunda kişinin adresine SGK’dan bir tebligat gelecektir.

Sigortalı çalışan kişi şahıs şirketi kurabilir mi?

4A SSK Kapsamında Şirket Kurmak Özel sektörde çalışan kişinin aynı zamanda şirket kurması, İş Kanunu tarafından yasaklanmamıştır. Bu konuda ayrıca dikkat edilmesi gereken bir husus vardır. SSK’lı çalışanın şirket kurduğunda en büyük avantajı ise Bağkur primi ödemekten kurtulmasıdır.

Çalışmadan sigorta primi yatırmak suç mu?

Sigortalılar fiilen çalışmadan dışarıdan ücretini ödemek suretiyle bir işyerinde sigortalı gözükmeyi her ne kadar isteğe bağlı sigorta gibi normal bir durum olarak değerlendirseler de, “kanunu bilmemek mazeret sayılmaz” ilkesince bu durum başta 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu olmak üzere …

Ek işte çalışmak yasak mı?

İşçinin Eşzamanlı Olarak Birden Fazla İşte Çalışması Mümkün Müdür? İş Kanunu’na göre, bir işyerinde haftalık azami çalışma süresi olan 45 saati geçmemek kaydıyla işçilerin asıl işinin dışında ikinci bir işte çalışmasını engelleyen bir hüküm bulunmamaktadır.

Sigortalı çalışan esnaf olabilir mi?

Vergi mükellefi veya şirket ortağı olanların SSK’lı olarak çalışabilmeleri için işyerini kapatmalarına yada şirket ortaklığından çıkmalarına gerek yoktur. Bunun tek şart SSK’lı çalıştığınız işyeri kendinize ait olmayacak, başkasına ait işyerinde sigortalı olmanız gerekmektedir.

Basit usul vergi mükellefi sigortalı çalışabilir mi?

Bildiğiniz gibi Basit Usül mükellefleri de 5510 Sayılı Kanunun Sigortalı sayılanlar başlıklı 4./b Maddesinin 1 numaralı alt bendine göre Ticari kazanç ve serbest Meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usülde gelir vergisi mükellefi olanlar kapsamında 4/b(Bağ-kur statüsü) kapsamında sigortalı sayılmışlardır. 5510 …

Sigortalı işçi esnaflık yapabilir mi?

Dolayısıyla herhangi bir işyerinde çalışan işçi, işverenle / işyeriyle aksine bir anlaşma yapmamışsa ek iş veya ticaret yapabilir, aynı zamanda başka işte veya işyerinde / işyerlerinde çalışabilir.

Ofis olmadan şirket kurulur mu?

Home ofis şirket kurmak. Genelde çok düşük ölçekli, evden yapılabilecek işler, internet üzerinden ticaret ve yapılan işin basit usul mükellef kavramına uygun olmadığı durumlarda ev adresi gösterilerek evde şahıs şirketi kuruluşu yapılabilir.

Çalışmadan sigorta ödenir mi?

İsteğe bağlı sigorta yaptırabilmek için ikâmetin Türkiye’de olması, zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışılmaması gerekiyor. Sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışanlar isteğe bağlı sigorta yaptırabilir.

SGK isteğe bağlı sigorta 2020 primi ne kadar?

SGK prime esas kazanç alt sınırı 3.577,50 TL ve üst sınırı ise 26.831,40 TL’dir. Buna göre alt sınırdan prim ödemek isteyenler için isteğe bağlı sigorta primi 1.144,80 TL ve üst sınırı ise 8.586,05 TL olacaktır.