Avukatlar reklam verebilir mi?

“1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNU Madde 55 : Avukatların iş elde etmek için, reklam sayılabilecek her türlü teşebbüs ve harekette bulunmaları ve özellikle tabelalarında ve basılı kağıtlarında avukat unvanı ile akademik unvanlarından başka sıfat kullanmaları yasaktır.

Avukatlar neden reklam yapmaz?

Avukatlar yaşamları, kazançları, mesleki faaliyeti hakkında “reklam niteliğinde” yayınlarda bulunamaz, halen ya da eskiden takip ettiği, devam eden veya sonuçlanmış bir dava hakkında; dava ile özdeşleşip tarafların sözcüsü gibi hareket edemez, davanın hukuki boyutları içinde kalmak kaydıyla ve zorunlu haller dışında …

Avukatlar logo kullanabilir mi?

Başlıklı kağıtlarda, kartvizitlerde ve diğer basılı evrakta; avukatın veya avukatlık ortaklığının ad ve unvanını belirtme amacını aşan her türlü yazı, deyim, resim, kayıtlı bulunduğu baro veya Türkiye Barolar Birliği amblemi dışında amblem ve şekiller yer alamaz.

Avukatın özen yükümlülüğü nedir?

Avukatlık Kanunu’nun 34. maddesi uyarınca: “Avukatlar, yüklendikleri görevleri bu görevin kutsallığına yakışır bir şekilde özen, doğruluk ve onur içinde yerine getirmek ve avukatlık un- vanının gerektirdiği saygı ve güvene uygun biçimde davranmak ve Türkiye Barolar Birliğince belirlenen meslek kurallarına uymakla …

Doktorlar reklam verebilir mi?

Hekimlik Meslek Etiği Kurallarının “Ticari Amaç ve Reklam Yasağı” başlıklı 11. maddesine göre de “Hekim, mesleğini uygularken reklam yapamaz, ticari reklamlara araç olamaz, çalışmalarına ticari bir görünüm veremez; insanları yanıltıcı, paniğe düşürücü, yanlış yönlendirici, meslektaşlar arasında haksız rekabete yol …

Reklam yasağı ne demek?

Reklam yasağı ne anlama geliyor? Reklam yasağı kararının yayımlanması ile Türkiye’de vergi mükellefi olan şirket ve kişilerin, söz konusu sitelere reklam vermesi yasaklanacak. Platformlarla reklam sözleşmesi yapılamayacak. Bu sitelere reklam bedeli olarak para ödenemeyecek.

Hukuk bürosu mu avukatlık bürosu mu?

Hukuk büroları, avukatlık büroları veya avukatlık ofisleri olarak da adlandırılırlar. Nasıl tanımlanırsa tanımlansın hukuk bürosu, avukatların mesleki faaliyet icra ettiği ve kamu hizmeti verilen bir alandır.

Avukat kartvizit nasıl olmalı?

Avukat Kartvizitinde Olması Gerekenler * Baskı kalitesi iyi olmalı. Baskı kalitesi kötü olan kartvizitler ucuz ve sıradan izlenimi yaratabilir. * Renk seçimi doğru yapılmalı. Karşı tarafa güçlü ve güvenilir bir imaj vermek için uygun rengin kullanılması önemlidir.

Avukatın hak ve yükümlülükleri nelerdir?

Avukatın Hak ve Yükümlülükleri

 • Ücret hakkı
 • Dosya evrakını tetkik yetkisi.
 • Tekel hakkı
 • Tanıklıktan çekinme hakkı
 • Baro genel kuruluna katılma hakkı
 • Avukatlık ücreti isteme hakkı
 • Avans isteme hakkı
 • Özen yükümlülüğü

Doktorların reklam vermesi yasak mı?

Kimler reklam yapamaz?

Meslek etik kurallarına aykırı tanıtım yapamaz….Ancak, aşağıda sayılan şartlara uyulması zorunludur:

 • Mesleklerini uygularken reklam yapamaz.
 • Ticari reklamlara araç olamaz.
 • Hekimlik mesleğine ve sağlık kurumlarına ticari bir görünüm veremez.
 • İnsanları yanıltıcı, paniğe düşürücü, yanlış yönlendirici davranışlarda bulunamaz.