Avukatın tekel hakkına uymamanın cezası nedir?

Avukatın Tekel Hakkına Uyulmamasının Yaptırımı “Av.K., m. 63/1 hükmüne aykırı eylemde bulunanlara Cumhuriyet Savcısı tarafından beş yüz Türk Lirasından iki bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir.

Devletten ücretsiz avukat nasıl talep edilir?

Toparlamak gerekirse; adli yardımdan faydalanmak için icra takibinin yapılacağı veya davanın açılacağı baro başkanlığına ya da baro adli yardım bürolarına şahsen müracaat etmeniz gerekmektedir. Başvurunuz karşısında ilgili birim, ödeme gücünüzün bulunmadığını belgelemek durumundadır.

Adli yardımda vekaletname ücretini kim öder?

Vekaletname masrafı adli yardım faslından ödenebilir. Yargılama giderlerini karşılayamayacaklar için 18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 465-472 nci maddeleri gereğince adli müzaheret talebinde bulunulur.

Davayı kazanırsam avukat ücretini kim öder?

Bu vekalet ücret türünde; davayı kaybeden taraf, davayı kazanan taraf şayet avukat ile temsil edilmiş ise davayı kazanan tarafın AVUKATINA karşı vekalet ücreti öder. 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun ‘avukatlık ücreti’ başlıklı 164.

Hangi kişiler avukatların tekel hakkının istisnasını oluşturmaz?

Avukatın Tekel Hakkının İstisnaları Nelerdir?

  • Baro levhasına kayıt olma zorunluluğu bulunmayan avukatlar: Kamu avukatları
  • Dava vekilleri: Tekel hakkının bir diğer istisnası ise dava vekilliğidir.

Hangisi avukatların tekel hakkının istisnasına oluşturmaz?

-1984 yılında Avukatlık Kanunu’na eklenen Ek Madde 1 ile kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüslerinde asli ve sürekli avukatlık görevinde çalışanların baro levhasına yazılmaları gerekmemektedir. Bu madde, tekel hakkının istisnalarından biridir. Tekel hakkının bir diğer istisnası ise dava vekilliğidir.

Adli yardımda karşı vekalet ücreti ödenir mi?

Madde 17: Adli yardım konusu işin sonunda istem sahibinin maddi bir yarar elde etmesi durumunda adli yardım nedeniyle avukata ödenen para ile adli yardımdan yararlanan ilgili lehine ilamda belirlenen harca esas değerin %5’i Adli Yardım Bürosuna ödenir. Avukattan da ilamda gösterilen vekâlet ücretinin %10’u alınır.