Avrupa Birliği hibe fonları tarafından girişimciliği destekleyen programlar nelerdir?

Erasmus+ Programı

 • Ufuk 2020 Programı:
 • İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programı:
 • Fiscalis 2020 Programı:
 • Gümrükler 2020 Programı:
 • İstihdam ve Sosyal Yenilik (EaSI) Programı:
 • Avrupa Dayanışma Programı (ESC)
 • Hibe Anlaşması nedir?

  Hibe, önceden belirlenmiş bir amacın gerçekleştirilmesi için uygulanacak bir faaliyeti desteklemek amacıyla kişi veya kuruluşlara geri ödeme beklemeksizin yapılan ayni ya da mali katkıdır. Hibe başvurusu, hibenin kullanılacağı proje faaliyetlerine dair bir taahhüt niteliği taşır.

  Hibe destek programı nedir?

  Geliştirdiğiniz projelere finansman sağlamak için ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarının sağladığı geri ödemesi olmayan desteklere fon, bir diğer adıyla hibe denir. Ulusal ve uluslararası birçok kurum ve kuruluş dönemsel olarak toplumsal, ekonomik önceliklere bağlı hibe programı duyuruları yapmaktadır.

  AB hibe ne demek?

  Avrupa Birliği Komisyonu, birliğin politikaları doğrultusunda hazırlanan programlar aracılığıyla yerel düzeydeki proje uygulamaları için hibe şeklinde finansman tahsis etmektedir. Türkiye, aday ülke statüsü ile ve katılım sağladığı programlar dolayısıyla bu hibelerden uzun yıllardır yararlanmaya devam etmektedir.

  Avrupa Birliği hibe fonları nelerdir?

  Avrupa Birliği hibe fonu, Avrupa Birliği ülkeleri ve Avrupa Birliği’ne aday ülkelerde kabul edilen AB Uyum Yasaları çerçevesinde sivil toplum örgütleri ve vakıflara Avrupa Birliği düşünsel ütopyası anlamında insanlık projesi kapsamında yöresel kültüre, yöresel zanaatlara ve sanatsal çalışmaları desteklemek için proje …

  Avrupa Birliği projelerine kimler başvurabilir?

  Avrupa Birliği Hibe Programları’nın yönetmeliklerine uygun olarak, 15 ile 30 yaş arasındaki bireylerden oluşan tüzel olmayan gruplar, mesleki eğitim kuruşları, yüksek öğrenim alanında faaliyet gösteren kurumlar vb. gibi gerekli programların koşul ve şartlarını sağlayan gruplar hibelerden yararlanabilir.

  Hibe para nasıl alınır?

  Devlet hibe (teşvik) kredisi almak için hibe kredi veren devlet kurumlarına başvuruda bulunulması gerekmektedir. İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, KOSGEB, kamu bankaları gibi kurumlardan hibe kredi alınabilmektedir. Hibe kredi başvurusu yapılabilmesi için 18 yaşın doldurulmuş olması gerekmektedir.

  Hibe saglamak nedir?

  Hibe desteği, belirli bir projenin giderlerini karşılamak üzere kişi veya kurumlar tarafından geri ödeme şartı olmadan verilen mali ve ayni katkılardır. Bir doğal afetten zarar gören insanlar da hibe alıcısı konumunda olabilirler. Söz konusu ödemelere hibe desteği deniyor.

  Hibe nedir ne anlama gelir?

  Hibe, sözlük anlamı itibari ile karşılıksız vermek anlamına gelmektedir. Herhangi bir ürünü veya bedeli, bir başkasına bağışlamak yani geri alınmaksızın vermek diyebiliriz. Yatırım yapmak isteyenlere ve işini geliştirmek isteyenlere devletin verdiği hibe adlı ödenekler, tekrardan geri alınmaz.

  Proje döngüsü yönetimi ne demek?

  Uygulamak istediğiniz proje fikrinin belirlenmesi ile başlayan, tüm faaliyetlerin yürütülme aşamalarını kapsayan sürece proje döngüsü denilmektedir. Proje yönetim döngüsü, Avrupa Birliği tarafından kullanılan ve proje hazırlama sürecinin doğru planlanması, etkinliğinin arttırılması için tercih edilen bir yöntemdir.

  Proje yönetim ekibi kimlerden oluşur?

  Proje ekibi, faaliyetlerini proje programına göre yürüten ekip üyelerinden ve bir proje yöneticisinden oluşur. Proje yöneticisi, projenin başarısı için tüm sorumluluğu üstlenen kişidir. Başarılı olmak için, belirli bilgi birikimine, becerilere, araçlara ve yönetim tekniklerine sahip olması gerekir.

  Hibe desteği ödeme bekliyor ne demek?

  Hibe desteği ödeme bekliyor uyarısı, ödeme kapsamındaki vatandaşın, ödemelerinin sırası geldiğinde yatacağı anlamını taşımaktadır.