Asansör giderlerine kimler katılmaz?

Binanın giriş katında oturan, asansör kullanmayan kat malikinin, asansör masrafına katılması hakkaniyete uygun düşmez. Ancak yönetim planında giriş ve zemin kattaki bağımsız bölüm maliklerinin asansörün bakım ve işletim giderlerine katılmayacağı kararlaştırılabilir.

Apartman Toplantısı Çağrısı kaç gün önce duyurulur?

Toplantının geçerli olabilmesi için toplantı sebebinin 15 gün önceden kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı kağıdı veya taahhütlü mektupla bildirilmesi gerekir.

Apartman yöneticisi yüzde kaç oyla seçilir?

Tarih belirlendikten sonra ise kat malikleri eşliğinde oylama gerçekleşir. Bu oylamada Q üzerinde oy alan kişi ya da kişiler, yönetim kurulu veya yönetici olarak seçilir. Eğer apartman için bir kişi atanmış ise bu kişi yönetici olur. Fakat eğer 3 ve daha fazla kişi atanmış ise o zaman yönetim kurulu oluşturulur.

Apartman yöneticisi kimler olamaz?

Yönetim planına, yöneticilerin bağımsız bölüm malikleri arasından seçileceği hükmü konmuşsa kat maliki olmayan yönetici olamıyor. Eğer böyle bir hüküm konmamışsa kiracı da yönetici olabiliyor.

Zemin kat asansör aidatı öder mi?

Kural gereği zemin katta oturanlar asansörü kullanmadıklarını iddia ederek asansör masraflarını ödemekten kaçınamaz. Yönetim planında böyle bir hüküm belirlenmemişse asansörden faydalanmasalar bile zemin katta oturanlar da asansör giderlerine katılmak zorundadır.

Dükkanlar asansör giderlerine katılır mı?

Yani dükkanların durumu. Evet asansörden yararlanmıyorlar ama asansör ortak tesistir ve ortak tesisin giderlerine arsa payı oranında katılacaklardır. Binanın bulunduğu yerdeki duruma göre çoğu hallerde dükkanların değeri meskenlerden yüksektir. Bu durumda da dükkanların arsa payı meskenlerden fazladır.

Okul Toplantısı kaç gün önce duyurulur?

Zorunlu durumlar dışında toplantıların tarihi, yeri ve gündemi en az 5 gün önceden ilgililere yazılı olarak gerektiğinde e-posta ve/veya bilişim araçlarıyla da duyurulur. (4) Kurul toplantıları ders saatleri dışında yapılır.

Olağanüstü toplantı çağrısı nasıl yapılır?

Olağanüstü toplantı için, toplantının yapılmasının planlandığı tarihten en az on beş gün önce ellerinde olacak şekilde tüm kat maliklerine çağrı yapılmalıdır. Bu on beş günlük süre hesabında dikkate alınması gereken çağrının gönderildiği tarih değil, çağrının kat malikinin eline ulaşacağı tarihtir.

Apartman yönetimi için kaç daire olması gerekir?

Anagayrimenkulün bütün bölümleri bir kişinin mülkiyetinde ise, malik kanunen yönetici durumundadır. Buna göre apartmanda yönetimin kurulmasının zorunlu olması için en az sekiz bağımsız bölümün olması gerekiyor.

Apartman yönetim kurulu nasıl seçilir?

Yönetici veya yönetim kurulu, kat maliklerinin, hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu ile seçilir. Yönetici veya yönetim kurulu kat malikleri arasından seçilebileceği gibi, kat maliki olmayan kimseler arasından da seçilebilir.

Apartman yöneticisi kim olabilir?

Apartman toplantısında yönetici Seçilemezse ne olur?

Apartmanda yönetici seçilemezse nasıl bir yol izlenir? Toplantı yapılmaması ya da toplantıda yönetici konusunda doğan anlaşmazlıktan kaynaklı apartmana yönetici seçilememesi durumunda konu, kat maliklerinden birinin başvurusu ile apartmanın bulunduğu yerin sulh mahkemesine intikal ediyor.