Arşivler kaç yıl saklanır?

Malzemenin Kurum Arşivinde Saklanma Süresi Madde 24- Kurumun elinde bulunan arşiv malzemesinin, Kurum arşivlerinde bekletilme ve saklanma süreleri 10-14 yıl arasındadır.

Delil kayıtları kaç yıl saklanır?

Türk Ticaret Kanunu’nda defter ve belgelerin saklanma süresi 10 yıl olarak belirlenmiştir. Açılabilecek ticari davalarda delil olması bakımından defter ve belgelerin varlığı önemlidir.

Aidiyet no nedir?

Bugünden itibaren Emniyet, Jandarma ve MİT’te dinleme yapan her personele kimliğinin belirlenmesini sağlamak amacıyla sicil numaralarından farklı olarak “aidiyet numarası” verilecek. Böylelikle hangi personelin kimi dinlediği belli olacak.

Mahkeme kararları kaç yıl süreyle arşivde korunur?

İmha listeleri kesinleşme tarihinden itibaren birim ve kurum arşivlerinde on yıl süre ile muhafaza edilir.

Gelen giden evrak defteri kaç yıl saklanır?

Çıkaran birim tarafından Devlet Arşivi’ne gönderilir. 33 Gelen ve giden evrak kayıt ve zimmet defterleri 5 yıl 25 yıl Devlet Arşivi’ne gönderilmez. 34 Onursal doktora dosyaları Süresiz Kurumunda saklanır. 35 Kurumun malı olan sanatsal objelerle ilgili tutulan envanterler Süresiz Kurumunda saklanır.

Mahkeme kayıtları kaç yıl saklanır?

Günlük olarak dosyalara takılan evraklar nereye kaydedilmelidir?

Dosyaların en başında “dosya fihristi” bulundurulmalı ve günlük olarak dosyalara takılan evraklar mutlaka dosya fihristine kaydedilmelidir.

Evrak tasnifi ne demek?

Tasnif faaliyetlerinin amacı; belgeleri, en doğru ve en seri bir şekilde tasnif edip, kataloglayarak, araştırmaya hazır hâle getirmek, ilmin, idarenin, hukukun ve fertlerin yararlanmasına sunmaktır. Aslî düzen kontrolünde öncelikle belgenin hangi birime ait olduğu tespit edilir.

Evrak nedir kısaca?

Evrak tanımı nedir? Üzerinde gerçeğe dayalı veya resmi bilgilerin bulunduğu yazılı belge. Bir çok resmi evrak iki nüsha halinde düzenlenir. Kağıt yaprağı veya yaprakları.