Arabulucu ve arabulucunun özellikleri nelerdir?

Arabulucunun özellikleri şu şekilde sıralanabilir; tarafsız (taraflara eşit mesafede olmak ve uyuşmazlık konusun üzerinde herhangi bir çıkara sahip olmamak.), objektif(tarafların duygu ve düşüncelerinden, kişiliklerinden veya konumlarından etkilenmemek), güvenilir(söylediği sözleri yerine getirmeli yani sözünün eri …

Arabulucu rolü nedir?

Arabuluculuk, üçüncü bir tarafın, iki ya da daha çok tarafa, kendi rızalarıyla, bir çatışmayı önlemek, yönetmek ya da çözmek için, karşılıklı kabul edilebilir mutabakatlar geliştirmelerine yardım ederek yardımcı olduğu bir süreçtir.

Arabuluculuğun özellikleri nedir?

Arabuluculuğun Özellikleri Arabuluculukta tüm tarafların katılımı şarttır, aksi halde arabuluculuk gerçekleşemez. Tarafların istedikleri zaman arabuluculuk sürecini sona erdirme hakkı vardır. Taraflardan biri süreci terk ettiği takdir de arabuluculuk sona erer. Arabuluculuk gerçek anlamda gönüllülüğe dayalıdır.

Arabulucu ne kadar ücret alır?

Konusu para olmayan veya para ile değerlendirilemeyen hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturulmasının sağlanmasında arabulucuya ödenecek ücret, aile hukuku uyuşmazlıklarında, 2 kişinin taraf olması durumunda taraf başına bir saati 170 lira, 3-5 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı …

Arabuluculuk şirketi kurulabilir mi?

Arabulucuların Şirketleşmesi Mümkündür. 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile, Avukatlık Kanunu’nun “Avukatlıkla Birleşebilen İşler” başlıklı 12’nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine “arabuluculuk” ifadesi ilave edilmiştir.

Arabuluculuk yetkili yer neresi?

Ticari uyuşmazlıklarda yetkili arabuluculuk bürosu, uyuşmazlığın konusuna göre yetkili mahkemenin bulunduğu yer arabuluculuk bürosudur. Arabulu- culuk bürosu kurulmayan yerlerde ise bu yetki görevlendirilen yazı işleri mü- dürlüğündedir.

Arabuluculuk süreci nasıl işler?

Arabulucu, taraflara anlaşmazlığı çözebilecek çeşitli seçenekleri araştırma ve oluşturma konusunda yardımcı olur. Taraflar, Arabulucu’nun ve yasal vekillerinin yardımıyla oluşturulan seçenekleri değerlendirirler. Taraflar, dağıtıcı veya birleştirici ya da her ikisi birden olabilecek pazarlık sürecine girişirler.

Hangi davalar arabulucuya gider?

İşçi alacakları ve tazminatları ile işe iade davalarıyla birlikte, ticari davalardan konusu bir miktar paranın ödenmesini içeren alacak ve tazminat taleplerine ilişkin uyuşmazlıklarda dava şartı olarak arabuluculuk kabul edilmiştir.