Ar-Ge yasasına göre doktoralı araştırmacı personeline gelir vergisi muafiyeti ne kadardır?

“(2) Gelir vergisi stopajı teşviki: Kamu personeli hariç olmak üzere teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, teknogirişim sermaye …

Ar-Ge faaliyeti sayılabilmesi için gereken nitelikler nelerdir?

Ar-Ge kriterleri: Bir faaliyetin Ar-Ge faaliyeti sayılabilmesi için gerekli 5 kriterin yerine getirilmesi gerekir:

  • Alışılmışın dışında( sıradan olmayan): Orijinal, yeni farklı buluşlar bulunmalı
  • Yaratıcı olmalı: Hipotez ve kavramlar üzerine temeli atılmış, sıradan olmayan, farklı, orijinal olmalı.

Ar-Ge harcamaları nelerdir?

Ar-Ge veya tasarım merkezlerinin kira, su, enerji, bakım-onarım, haberleşme, nakliye giderleri ile bu merkezlerde kullanılan makine ve teçhizata ilişkin bakım ve onarım giderleri gibi bu merkezlerde yürütülen faaliyetin devamlılığını sağlamak için yapılan giderleri kapsar.

Ar-Ge kazançları hangi tarihe kadar?

Ar-Ge ve Tasarım İndirimi 5746 Sayılı Araştırma Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında Ar-Ge/Tasarım Merkezlerinde gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik veya tasarım harcamalarının tamamı (%100’ü) 31/12/2023 tarihine kadar kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.

5746 sayılı Teşvik nedir?

İşletmeleri araştırma, geliştirme ve tasarım konularına yönlendirmek amacıyla 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun (kısaca Ar-Ge Kanunu) ile işletmelerin bu konulardaki faaliyetleri için bir takım vergi ve sosyal güvenlik destekleri sağlanmaktadır.

16322 teşvik nedir?

15 Haziran 2012 tarihinde yayınlanan 16322/25510 yatırım belgesi teşviki devlet tarafından işletmelere verilen teşvik türlerinden biridir, şu şekilde düzenlenmiştir: “2012/3305 sayılı yatırımlar için devlet yardımları hakkındaki Bakanlar Kurulu kararı ilgili kanunun 12. ve 13. maddelerinde sigorta desteğinden …

ARGE faaliyeti ne demek?

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’na göre Ar-Ge; kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yazılım dahil yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmalardır.

Araştırma ve geliştirme faaliyetleri nelerdir?

Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve …

Ar-Ge uygulamaları nelerdir?

Ar-Ge tanımı nedir?

Araştırma ve deneysel geliştirme (Ar-Ge), insan, kültür ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bu dağarcığın yeni uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik temelde yürütülen yaratıcı çalışmalardır.