Apartman da istenmeyen kişi nasıl çıkarılır?

Peki, apartmanda istenmeyen kişi nasıl çıkarılır? Apartmanda zarar gören kat maliki veya kat malikleri, anagayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak hâkimin müdahalesini isteyebiliyor.

Apartman sakinleri ev sahibini evden çıkarabilir mi?

Kat maliklerinin hakları arasında, kendi haklarını çekilmez hale gelecek derecede kısıtlayan malikleri apartmandan attırma hakkı da bulunuyor. Bunun için malikler, o kat malikinin müstakil bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini hakimden istiyebilirler.

Apartman düzenini bozan kisi hakkinda ne yapilmali?

Eğer sorun devam ediyorsa apartman dairesinde yaşayan kişiler toplanarak toplu bir şikayette bulunarak cezai yaptırımda bulunulmasını sağlayabilirler. devredilmesini hakimden isteyebilirler. Bunun için kat mülkiyeti kanununda uzmanlaşmış bir avukata başvurmanız gerekmektedir.

Rahatsız eden komşu evden nasıl çıkarılır?

Bu durumda rahatsızlık duyan kat malikleri komşularını yaşadıkları yerleşim yerinin Sulh Mahkemesi’ne başvurarak şikayet edebilirler. Mahkemeye yapılan şikayetler mahkeme heyeti tarafından değerlendirilerek bir karara varılır. Burada şikayetlerin niteliği ve sürekli olup olmadığı kararda etkili olmaktadır.

Apartman sakinlerinin bir kiracıyı evden çıkarma hakkı var mıdır?

Ev sahibinin, aynı kira yılı içerisinde haklı sebeple (kira ödenmemesi vb.) iki kez noter onaylı ihtarname göndermesi durumunda kiracı tahliye edilebilir.

Rahatsız eden komşu nereye şikayet edilir?

Gürültü devam etmekle beraber genel kurula kadar dayanacak haliniz kalmadı ve yapılan “uyarı”larda işe yaramadıysa, 155’i arayarak polise (kolluk kuvvetlerine) şikayet edebilirsiniz. 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 36. maddesine göre gürültü yapan ve rahatsız eden komşuya her yıl değişen oranlarda ve katmalı olarak …

Aidat vermeyen apartman sakini nereye şikayet edilir?

Cevap: Apartmanınızın bulunduğu belediyeye gidip şikayet dilekçesi vermelisiniz. Ayrıca belediye makamının bir üst makamı olan Kaymakamlık’a da ilgili konu için dilekçe verebilirsiniz. Komşuluk haklarınızın zedelenmesinden bahisle de Savcılığa şikayet etme hakkınız vardır.

Rahatsız eden komşu kime şikayet edilir?

Apartman anlaşmazlıklarına hangi mahkeme bakar?

Görevli Mahkeme İle eklenen ek md. 1 hükmü ‘Bu kanunun uygulanmasından doğacak her türlü anlaşmazlık Sulh Mahkemelerinde çözümlenir’ şeklinde kaleme alınmış ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunun uygulanmasından doğacak tüm anlaşmazlıkların çözüm yerinin Sulh Hukuk Mahkemesi olduğu belirlenmiştir.